Algemeen maatschappelijk werk

Burgers ondersteunen bij maatschappelijke of individuele problemen

Corona onderzoek

Er zijn burgers in uw gemeente die psychosociale problemen hebben van algemeen maatschappelijke aard waar zij zelf niet uitkomen. Gemeenten bieden we de mogelijkheid om in samenwerking met MEE Gelderse Poort algemeen maatschappelijk werk aan haar burgers aan te bieden.

Algemeen maatschappelijk werk gaat over allerlei problemen van maatschappelijke of individuele aard. Die kunnen te maken hebben met de gezins-, woon- of financiële situatie. Denk aan problemen rondom huiselijk geweld of kindermishandeling. Uit de hand gelopen burenruzies of overmatig drankgebruik door één van de familieleden. Of een (v)echtscheiding of grote schulden. Maar ook zogenaamde multiproblemen die verband houden met overlast of justitie.

Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven