Bedrijfsmaatschappelijk werk

Werknemers ondersteunen bij werk-/privéproblemen

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Steeds meer werkgevers worden zich ervan bewust hoe belangrijk het is om rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van werknemers. Voor Arbodiensten, gemeenten, werkgevers die laaggeschoolden in dienst hebben en beschermde of beschutte werkplaatsen kan bedrijfsmaatschappelijk werk een rol vervullen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor problemen op het werk die iemands privésituatie negatief beïnvloeden en andersom. Denk aan een burn-out, aan ongewenste intimiteiten of intimidatie op de werkvloer. Maar ook de invloed van een overlijden of scheiding op het werk of de re-integratie na een ziekte. Met inzet van onder meer het eigen sociale netwerk vergroot uw werknemer zijn of haar mogelijkheden om problemen op te lossen.

Door helder te krijgen wat de werknemer nodig heeft om op zijn arbeidsplaats goed te functioneren, kan het ziekteverzuim worden teruggedrongen. Dit draagt ook bij aan het psychisch welbevinden van werknemers en betere arbeidsrelaties.

Wilt u meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven