Schoolmaatschappelijk werk

Leerlingen met psychosociale problemen goed begeleiden

Brussengroep

Reguliere scholen en regionale samenwerkingsverbanden in het Passend Onderwijs moeten ook voor leerlingen met een beperking zorgen voor een goede onderwijsplek. Ook willen zij leerlingen met psychosociale problemen goed begeleiden. Met de inzet van schoolmaatschappelijk werk door MEE Gelderse Poort voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders een deskundig aanspreekpunt. Problemen waarbij wij ondersteuning bieden zijn bijvoorbeeld pesten en agressief of juist introvert gedrag van leerlingen. Of de ondersteuning van een leerling na een scheiding of overlijden van een ouder, broer of zus.

Meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met het Expertisecentrum via 088-6330000 of mail naar expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.

Naar boven