MEE Bruggenbouwen (vrijwilligers/stageplaats voor studenten)

 • Functieomschrijving Als bruggenbouwer leer je mensen om mee te doen. Je coacht mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden.
 • Dienstverband Vrijwilligersplaats voor studenten

Op dit moment hebben we vrijwilligersplaatsen (instroom in september en februari) voor het project MEE Bruggenbouwen in de regio Nijmegen, Arnhem en Rivierenland voor tweede- derde- of vierdejaars studenten Social Work, Pedagogiek of Sportkunde.

Taakomschrijving
Als bruggenbouwer leer je mensen om mee te doen. Je coacht mensen die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden in het versterken en/of uitbreiden van hun netwerk of je ondersteunt hen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat meedoen in het maatschappelijke verkeer mogelijk wordt.

Tijdsbesteding

 • De bruggenbouwer begeleidt verschillende trajecten tegelijk en is hier meerdere dagen per week mee bezig
 • Na het huisbezoek schrijft de bruggenbouwer een kort verslag voor zijn stagebegeleider en andere studenten uit de intervisiegroep
 • Om de week vindt er intervisie plaats, van 2 uur per bijeenkomst met 6-8 studenten van verschillende opleidingen
 • 6 keer per jaar neem je deel aan themabijeenkomsten, zoals het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking, herkennen en aangeven van grenzen, gesprekken met ervaringsdeskundigen
 • Voor stagiaires die 3 of 4 dagen stage lopen is er de mogelijkheid om ook mee te lopen met andere onderdelen binnen MEE

Als MEE Bruggenbouwer

 • heb je affiniteit met de doelgroep (mensen in een sociaal kwetsbare situatie, vaak door het hebben van een beperking)
 • maak je makkelijk contact en heb je geduld
 • kun je omgaan met vertrouwelijke informatie
 • ben je in staat om de deelnemer zoveel mogelijk zelf te laten doen: je neemt niet over

Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is noodzakelijk. De kosten worden door MEE Gelderse Poort vergoed.

Wij bieden

 • werkbegeleiding in een groep studenten
 • workshops en themabijeenkomsten

Voorbeelden Bruggenbouwtrajecten

 • Herman, een man van 55 jaar, voelt zich vaak eenzaam. Karel ook. Ze wonen bij elkaar in de buurt. De bruggenbouwer heeft ze aan elkaar voorgesteld. Zij begeleidde de eerste kennismakingscontacten zodat de drempel voor beide mannen wat lager werd.
 • Shanna, een meisje van 8 jaar, kent weinig andere meisjes in de buurt. Omdat zij naar een andere school gaat dan de meeste kinderen uit haar wijk is het lastiger om vriendinnetjes te maken. Samen met de bruggenbouwer is er een plan gemaakt hoe zij contact kan maken en houden met andere meisjes die in haar buurt wonen. Zo heeft Shanna meisjes uit haar buurt uitgenodigd om samen cupcakes te bakken.

Citaten Bruggenbouwers

 • “In het begin vond ik het erg spannend om zelfstandig naar cliënten te gaan. Maar hoe vaker ik ging, hoe makkelijker het werd. Nu heb ik veel meer vertrouwen in mijzelf als beginnend professional.”
 • “Tijdens de stage bij MEE Bruggenbouwen heb ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt. Dit vond ik heel erg leuk en ik heb nu een beter beeld van welke doelgroep mij het meest aanspreekt.”
 • “Ik vond het erg fijn om samen met andere Bruggenbouwers en mijn stagebegeleiders intervisie te hebben. We konden elkaar goed ondersteunen in de intervisies en ik heb veel van de andere Bruggenbouwers geleerd.”

Bekijk de video MEE Bruggenbouwen: Leren meedoen!

Bram leert meedoen
Ria leert meedoen
Jan leert meedoen
Jeffrey leert meedoen

Wil je MEE Bruggenbouwen ook volgen op social media? Ga naar onze Facebookpagina of onze Instagrampagina.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met bruggenbouwen@meegeldersepoort.nl

Terug naar overzicht
Naar boven