Organisaties samen op de bres voor betere borging cliëntondersteuning

domeinoverstijgende clientondersteuning

De beroepsvereniging van cliëntondersteuners (BCMB) en organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder MEE, pleiten bij informateur Mariëtte Hamer om in de volgende kabinetsperiode in te zetten op versterking van de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning.

‘Een betere borging en positionering van cliëntondersteuning kan een flinke bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de burger en aan het oplossen van de knelpunten in het sociale domein’, schrijven de organisaties in een gezamenlijk brief aan de formateur.

De reden van dit pleidooi is dat de organisaties constateren dat het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning nog steeds onvoldoende bekend is, waardoor er onnodig veel tijd en geld verloren gaat, omdat mensen niet de juiste zorg kunnen vinden. Ook is de kwaliteit van cliëntondersteuning onvoldoende geborgd, zijn er verschillen tussen gemeenten en kan cliëntondersteuning onvoldoende domeinoverstijgend geboden worden.

De ondertekenaars pleiten dan ook voor een éénduidige toegang cliëntondersteuning, zodat

  • De vindbaarheid van cliëntondersteuning verbetert,
  • De kwaliteit kan worden geborgd in een kwaliteitsregister,
  • Mensen toegang krijgen tot cliëntondersteuning, ongeacht met welke wet of regeling de hulpvraag te maken heeft of in welke gemeente de hulpvrager woont,
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensdomeinen geborgd is.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “Dit is een brandbrief. Het feit dat we als organisaties van cliëntondersteuning voor het eerst de handen ineen slaan, laat zien dat er echt iets aan de hand is. Te veel mensen krijgen niet de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is en missen daarbij ook nog eens een cliëntondersteuner. Het nieuwe kabinet moet dit echt hoog op de prioriteitenlijst zetten.”

Organisaties samen op de bres voor borging cliëntondersteuning
Pleidooi voor betere positionering cliëntondersteuning

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven