Eerste Hulp bij Onbegrip

  • Voor wie voor beroepskrachten en inwoners/vrijwilligers in de regio Gelderland-Zuid
  • Waar regio Gelderland-Zuid
  • Wanneer 2023
Meld je aan

Herkennen van en omgaan met (psychische) beperkingen

bruggenbouwen plus

Ook in 2023 geven Pro Persona Preventie (voorheen Indigo) en MEE Gelderse Poort gratis trainingen ‘Eerste hulp bij Onbegrip’ aan beroepskrachten en inwoners/vrijwilligers in de regio Gelderland-Zuid.

Begrip en handvatten
De deskundigheidsbevorderende trainingen zijn gericht op het vergroten van begrip en het bieden van handelingsperspectief in de omgang met mensen met psychische problemen of een beperking. Zoals bijvoorbeeld: wat doe ik als mijn buurvrouw somber en angstig is en niet meer de deur uit durft? Of hoe breng ik iemand in veiligheid? In de training krijgen mensen handvatten zodat zij weten wat ze kunnen doen en hoe ze iemand aan kunnen spreken. Ook leren zij meer over de verschillende beperkingen.

Destigmatisering en normalisering
Doel van de trainingen is om bij te dragen aan destigmatisering en normalisering van GGZ problemen en het hebben van een beperking door te zorgen dat psychische problemen en beperkingen beter herkend en bespreekbaar worden. Dit wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer mensen met een psychiatrische achtergrond in wijken en dorpen zelfstandig wonen. Hoe eerder iemand, zoals bijvoorbeeld een wijkbewoner of vrijwilliger, iets signaleert des te sneller je het op kunt lossen. Onze ambitie is 1% van de bevolking te trainen!

Trainingsaanbod
Bekijk hier het volledige trainingsaanbod.

Terug naar opleidingen
Naar boven