Subsidie voor trainingen in uw gemeente

In 2020 is het mogelijk om voor de volgende trainingen gebruik te maken van subsidie van ZonMw in uw gemeente:

  • Grip op onbegrepen gedrag
  • Ervaren, herkennen en communiceren met mensen met een LVB
  • Herkennen van en omgaan met mensen met NAH
  • Ervaren, herkennen van en omgaan met mensen met ASS
  • LVB en GGZ
  • E-learning Professionele houding/samenwerking
  • E-learning Licht verstandelijke beperking LVB en GGZ-problematiek
  • E-learning Niet zichtbare beperkingen beter in beeld (vermeend verward gedrag)

Hierdoor kunnen deze trainingen vrijwel kosteloos gevolgd worden door professionals en vrijwilligers. ZonMw heeft deze subsidie beschikbaar gesteld voor iedere gemeente in het kader van de aanpak verward gedrag. Gemeenten kunnen een trainingsplan samenstellen voor medewerkers die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag, zoals de sociale wijkteams, Wmo medewerkers, buurtteams, welzijnsorganisaties en hulpdiensten.

Gebruik maken van de subsidie
Wilt u de professionals of vrijwilligers van uw organisatie trainen in één of meerdere van bovenstaande trainingen? De gemeente kan de aanvraag bij ZonMw indienen, eventueel ondersteund door MEE Gelderse Poort. Dit is een eenvoudige procedure op basis van een aanvraagformulier. Omdat bovenstaande trainingen al door ZonMw erkend zijn, komen de aanvragen gegarandeerd in aanmerking voor vergoeding. Hiermee kunnen allerlei organisaties in alle gemeenten eenvoudig en nagenoeg kosteloos investeren in deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers op het gebied van het herkennen van en omgaan met niet-zichtbare beperkingen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Christel de Krosse (06 10010356) d.dkrosse@meegeldersepoort.nl
Michelle Coenen (06 10010227) m.coenen@meegeldersepoort.nl
MEE_Menukaart ZonMw (ook voor voorwaarden en procedure subsidieaanvraag)
Ons Trainingsaanbod voor professionals

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Naar boven