Willemien Martens

  • Wie Willemien Martens
  • Organisatie MEE Gelderse Poort
  • Functie Consulent Leren en Werken
Willemien Martens

De achttienjarige Wesley uit een impasse halen
Vanuit het Sociale Wijkteam komt de vraag om de achttienjarige Wesley te helpen bij het aanvragen van een Wajong-uitkering. Wesley heeft een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Hij heeft al een bewogen leven achter zich: toen hij twee jaar oud was vertrok zijn moeder naar het buitenland en liet hem in Nederland achter bij zijn grootouders. Als jong kind al werd Wesley onder toezicht gesteld en versleet hij de ene instelling na de andere. Omdat hij achttien jaar werd, kwam hij op straat te staan en ging hij weer bij zijn opa en oma wonen. Maar zij hebben zelf financiële en psychische problemen en geen aandacht voor hem. Daarnaast heeft hij veel problemen met buurtbewoners: er zijn veel conflicten. Uiteindelijk durft Wesley niet meer op straat te komen. Hij is al twee keer in elkaar geslagen, waarbij politie werd betrokken.

De oplossing
Willemien: “Om de Wajong aan te vragen moet ik intensief samenwerken: ik haal informatie op bij de instellingen waar hij heeft gewoond, en de scholen. Ik bespreek de aanvraag en eventuele gevolgen met Wesley en ik ga mee naar gesprekken bij het UWV. De Wajong werd afgewezen. Al eerder was een participatie uitkering aangevraagd om verzekerd te zijn dat Wesley op achttienjarige leeftijd inkomen heeft. In deze periode bouw ik een goede band op met Wesley, waardoor ik ontdek dat er sprake is van vele schulden (o.a. verkeersboetes, ziektekostenverzekering). Hij voelt enorme druk; schuldeisers maar ook de gemeente hijgen in zijn nek. Hij weet niet hoe hij dit moet regelen. Heel voorzichtig gaan de gesprekken over schuldhulpverlening. Wesley grijpt deze kans aan. Er vindt overleg met politie en gemeente plaats om de situatie van Wesley uit te leggen en aan te geven dat schuldhulpverlening wordt ingezet. Daarnaast is vrijwillig bewind aangevraagd. Dat is het begin van een keerpunt. Nu er gewerkt wordt aan zijn financiële situatie kan ik kijken naar onderdak, zegt Willemien: het wijkteam heeft ambulante begeleiding ingezet die ervoor gezorgd heeft dat Wesley een kamer kreeg. Toen dat voor elkaar was, konden we kijken naar een passende dagbesteding. Dat was nog niet zo eenvoudig: Wesley kan niet tegen gezag, dat maakt dat hij niet voor een baas kan werken, want hij heeft steeds conflicten. Therapie wil hij niet en is niet haalbaar, hij is immers niet gek, zegt hij. Hij heeft moeite met reflecteren en de problemen zijn naar zijn zeggen nooit door hem veroorzaakt. Dat is nog een punt van aandacht. In deze casus is steeds nauw samengewerkt met het wijkteam, elkaar goed informeren en afstemmen van rollen en taken is zeer belangrijk.”

Willemien is actief in cliëntondersteuning bij vragen op het gebied van leren en werken. De consulenten arbeid van MEE Gelderse Poort ondersteunen medewerkers van het sociaal wijkteam, het werkbedrijf en andere organisaties. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met VSO en Praktijkscholen om de uitstroom van leerlingen te begeleiden.

Lees meer in onze All Inclusive krant

Terug naar referenties
Naar boven