Fenneken Kiestra

  • Wie Fenneken Kiestra
  • Organisatie MEE Gelderse Poort
  • Functie Consulent Expertisecentrum (Speciale Zorg LVB)
Brussengroep

Aysel en haar kinderen zijn gebaat bij een aanpak buiten de vaste kaders
Aysel (26) verblijft met haar twee kinderen in een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld, nadat zij op problematische wijze haar man heeft verlaten. Binnen de opvang zijn er zorgen over de kinderen. De jonge moeder lijkt moeite te hebben invulling te geven aan haar rol als opvoeder. Aysel reageert niet of beperkt op het gedrag van haar kinderen. Tips en adviezen worden niet opgepakt; zij lijkt erg op zichzelf gericht. De begeleidster van de vrouwenopvang heeft een vermoeden dat er sprake is van een lichte verstandelijke beperking. Maatschappelijk werk van de opvang vraagt MEE Gelderse Poort of Aysel diagnostisch onderzocht kan worden.

Fenneken Kiestra: “In een kort telefonisch overleg probeer ik de hulpvraag te verduidelijken. Zij blijkt in het verleden reeds contact te hebben gehad met MEE Gelderse Poort: er heeft destijds psychologisch onderzoek plaatsgevonden. Ik regel snel een gesprek met moeder, betrokken hulpverleners (Veilig Thuis en het opvanghuis) en mijzelf. In samenspraak maken we een plan van aanpak. Diagnostisch onderzoek is wenselijk, maar in dit stadium is de inzet van zorg en begeleiding voor moeder en kinderen het meest urgent. Ik adviseer en ondersteun de maatschappelijk werker van de opvang bij een Wlz-aanvraag. Daarnaast neem ik contact op met een moeder-kindhuis uit mijn netwerk. De vraag die ik voorleg aan het moeder-kindhuis is tweeledig:
1. Kan er nu, binnen de huidige opvang, direct ambulante ondersteuning komen in de opvoeding?
2. Kan het moeder-kindhuis passende zorg bieden voor Aysel en haar kinderen zodra er een Wlz indicatie is?”

De oplossing: zorg op maat
“Omdat hier sprake is van verschillende financieringsstromen heb ik contact gelegd met het wijkteam. Tot er een Wlz indicatie is zal de zorg gefinancierd moeten worden vanuit de Wmo. De wijkcoach kan een snelle beoordeling maken op basis van het plan van aanpak dat is opgesteld met moeder en alle betrokken hulpverleners. In deze casus ben ik de spin in het web. Hulpvraagverduidelijking, kennis van wetgeving, indicatiestelling etc. Ons netwerk in de zorg en hulpverlening voor mensen met LVB en bijkomende problemen zijn essentieel om op korte termijn adequate zorg in te zetten.”

Lees meer in onze All Inclusive krant

Terug naar referenties
Naar boven