Marianne Spaan

  • Wie Marianne Spaan
  • Organisatie MEE Gelderse Poort
  • Functie Onafhankelijke cliëntondersteuner/Consulent Wlz
Marianne Spaan

Wilma’s sociale netwerk moest eerst gestut worden
Al op jonge leeftijd kreeg de nu vijftigjarige Wilma al drie keer een herseninfarct. Wilma heeft NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en woont nu al twintig jaar in een instelling waar zij 24-uur verzorgd en verpleegd wordt. Hier wordt echter geen dagbesteding aangeboden en dat heeft (mede) invloed op Wilma’s gedrag: zij heeft veel moeilijkheden met anderen. Het verzorgingshuis zat met de handen in het haar: de situatie zal er zéker niet beter op worden, maar een oplossing vinden blijkt moeilijk. Ingeschakeld door het verpleeghuis waar Wilma woonde pakte Marianne Spaan, onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) bij MEE Gelderse Poort, het vraagstuk op. “Ik kijk meteen naar het sociale netwerk en kwam daar ingewikkelde omstandigheden tegen met ouders en broer: zowel de ouders (beiden in de tachtig) als de broer waren zwaar overbelast. Ik zie het als belangrijke taak om eerst dit sociale netwerk te versterken, te ‘stutten’. Er werd hulp geregeld, zowel voor de ouders als voor de broer”.

De oplossing
“Tegelijkertijd ging ik op zoek naar alternatieve zorgaanbieders die Wilma wél de juiste zorg zouden kunnen leveren. Er waren twee belangrijke voorwaarden: Wilma moest dichtbij haar ouders en familie wonen. En: er was een andere indicatie nodig, van een V&V (verzorging en verpleging) indicatie naar een LG indicatie wat beter past bij haar NAH. Pas dán zou zij in aanmerking komen voor 24-uurs zorg in een instelling dichtbij. Bij 24-uurs zorg komt heel veel kijken, vooral voor ouders en familie. Ik wil deze mensen zo min mogelijk belasten met de complexiteit van wet- en regelgeving. Daarom regelen wij heel veel achter de schermen.” Inmiddels woont Wilma in een kleinschalige woongroep.

Lees meer in onze All Inclusive krant

Terug naar referenties
Naar boven