Jeannette Pot

  • Wie Jeannette Pot
  • Organisatie MEE Gelderse Poort
  • Functie Onafhankelijke cliëntondersteuner in Tiel
Jeanette Pot

Meneer Van Heusden mag (nog niet) naar huis
Omdat hij medisch uitbehandeld was, werd de 72-jarige meneer van Heusden vlak vóór het weekend ontslagen uit het ziekenhuis. Er was echter onvoldoende gekeken of hij wel naar huis kòn. De maatschappelijk werker van het ziekenhuis vroeg mij daarom om direct na het weekend bij deze cliënt langs te gaan. Die maandag bleek het niet verantwoord dat meneer Van Heusden nog thuis woonde. Hij zat op de bank, kon niet meer lopen en was ernstig vervuild: hij zat onder de ontlasting. De huishoudelijke hulp kwam hem ’s avonds noodgedwongen eten brengen. Tweemaal per dag kwam de wijkverpleging langs, maar zij konden hem niet meer douchen en goede hulp bieden mede vanwege zijn gedrag (was snel boos en mopperde luid). Naast de wijkverpleging kwam éénmaal per week een begeleider, maar zij leken handelingsverlegen om actie te ondernemen. Een bovenbuurman hield een oogje in het zeil en vertelde dat hij geen contact meer met zijn familie had. Meneer van Heusden is verstandelijk beperkt, kan amper praten en is slecht verstaanbaar. Hij was meerdere malen in zijn incontinentieluier gesignaleerd op de galerij, zonder huissleutel, waardoor hij zijn appartement niet meer in kon. Daarnaast veroorzaakte hij ook gevaar voor zijn medebewoners in het appartementengebouw: hij was een verstokte roker en er zaten diverse brandplekken op de vloer, de bank en zijn deken. Als hij iets niet wilde werd hij snel boos. Deze situatie bestond al enige tijd, maar omdat de man niets anders wilde werd er ook niet echt ingegrepen. Na de ziekenhuisopname was de situatie nog schrijnender geworden.

De oplossing
Jeannette: “Ik heb kunnen regelen dat hij met een spoedopname werd opgenomen bij ‘s-Heerenloo. Door korte lijntjes met de onze psycholoog (inschatting van gevaar), samenwerking met zorgaanbieder (regelen van bed), inschakeling van de huisarts en de Wmo consulent voor een crisis-indicatie, konden we snel een opname realiseren. De huisarts had onvoldoende tijd en beperkt zicht op de huidige situatie en was daarom blij met de ondersteuning en de snelle actie van MEE. Bij de evaluatie van deze crisis was de wijkverpleging heel blij dat wij ingegrepen hadden, zij kenden de sociale kaart van de gehandicaptenzorg niet zo goed. En meneer Van Heusden? Die zat tevreden op de dagopvang toen ik hem na twee weken later bezocht: schoon, had een eigen kamer, was veel rustiger en toonde zich meer tevreden.”

Lees meer in onze All Inclusive krant

Terug naar referenties
Naar boven