Week tegen Eenzaamheid: meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam

Corona onderzoek

Eenzaam en onzichtbaar
Eenzaamheid is een ruim en ongrijpbaar begrip. Hoewel onderzoeken aantonen dat ‘veel’ mensen zich eenzaam voelen, weten we weinig over de vorm van eenzaamheid en vooral wié zich eenzaam voelen. De onderzoeken (SCP, GGD) zijn immers anoniem. Dat houdt in dat een grote groep anonieme eenzame mensen wegkwijnt tussen de vier muren van zijn of haar huis.

Van iedereen wordt verwacht dat men voldoende mogelijkheden heeft om eenzaamheid te voorkomen: je hebt een baan met veel en gezellige collega’s. Je bent actief op de sportvereniging of het zangkoor en bezoekt regelmatig een bingo- of dansavond. Maar wat als je niet van sport houdt, van zingen of van spelletjes? Of dat je wel wil, maar de stap er naartoe te groot vindt?

Uit onderzoek (www.volksgezondheid.info) weten we dat 40% van de bevolking zich in meer of mindere mate eenzaam voelt. Men heeft werk of is gepensioneerd, maar voelen zich toch alleen staan. Het sociale netwerk is beperkt doordat er bijvoorbeeld geen sterke familie- of vriendenband is. Vergeet niet dat het sociale netwerk van veel ouderen opdroogt door overlijden van familie en vrienden. Of jongere mensen die geïsoleerd raken door echtscheiding of door ziekte en werkloosheid. Veel van deze mensen hebben de televisie en/of social media als enige plek om ‘contact’ te hebben met de buitenwereld.

Eenzaamheid niet alleen een probleem van ouderen
Eenzaamheid lijkt vaak een probleem van ouderen, maar vergeten wordt dat jongvolwassenen ook kampen met eenzaamheid. Jongeren die introvert zijn, en moeite hebben met contact maken kunnen het zwaar krijgen als ze gaan studeren en op kamers gaan wonen. Wat nu als je niet van kroegtijgeren houdt? En op een dancefestival kun je je hopeloos alleen voelen. Een isolement ligt op de loer. 14% van deze jonge groep voelt zich eenzaam. Ze studeren of hebben werk, maar voelen zich daarin alleen staan. Hun sociale netwerk is beperkt of er is geen sterke familie- of vriendenband.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam
Eenzaamheid is een lastig meetbaar begrip. Het is een ‘gevoel’. Volgens een onderzoek gepubliceerd op www.volksgezondheid.info voelt 40% van de Nederlandse bevolking zich eenzaam.

  • 43% voelt zich eenzaam op sociaal vlak (te weinig vrienden, familie)
  • 31% voelt zich eenzaam op emotioneel vlak (te weinig aansluiting, verbinding met anderen)
  • 10% voelt zich ernstig (sterk) eenzaam

MEE Bruggenbouwen
MEE Bruggenbouwen is een door MEE Gelderse Poort ontwikkelde methodiek die door gemeenten en organisaties kan worden toegepast om kwetsbare burgers te activeren om hun eenzaamheid of uitsluiting te overwinnen. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet die opgeleid zijn om kwetsbare mensen te ondersteunen.
De methode MEE Bruggenbouwen helpt hen drempels weg te nemen. De Bruggenbouwer ondersteunt tijdelijk bij het uitbreiden van de contacten vanuit en dichtbij de eigen kring. Dat leidt tot een structurele en duurzame netwerkuitbreiding, ook als de bruggenbouwer er niet meer is. Met behulp van bruggenbouwen leren mensen elkaar beter kennen en ontstaat er wederzijds begrip. MEE Gelderse Poort heeft de methode in 2004 ontwikkeld en in de loop van de jaren verder uitgebouwd.

Meer informatie
Mail naar bruggenbouwen@meegeldersepoort.nl bel 088-6330000 of lees meer over MEE Bruggenbouwen

Week tegen Eenzaamheid

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven