Schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking

schuldhulpverlening

Ongeveer één op de vijf huishoudens in Nederland heeft te kampen met betalingsproblemen (bron: o.a. NIBUD) en in deze groep zijn mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) oververtegenwoordigd. Deze kwetsbare mensen lopen extra groot risico op financiële problemen, doordat de maatschappij steeds complexer wordt en van mensen steeds meer zelfstandigheid vereist.

Actieplan LVB, schulden en werk
MEE heeft vorig jaar meegewerkt aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning van LVB-ers met schulden. Uit dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het UWV, blijkt dat schulden een re-integratie of bemiddeling naar werk in de weg staan en dat de dienstverlening aan LVB-ers met schulden niet toereikend is. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft een aantal organisaties een gezamenlijk actieplan opgesteld om de dienstverlening aan mensen met een LVB en schulden te verbeteren.

Ook kwetsbare jongeren verdienen een toekomst
Elk jaar verlaten er in Nederland ongeveer 4.000 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Het gaat hierbij vooral om moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen hebben. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag of andere problematiek tot gevolg. Om dat te voorkomen heeft MEE de Toekomstcoach. Deze helpt kwetsbare jongeren hun toekomst duurzaam vorm te geven begeleidt hen waar mogelijk naar een betaalde baan.

Meer weten over de Toekomstcoach?

Steeds meer scholen zetten in op Smart met Geld
Sinds de start van Smart met Geld in 2015 zijn meer dan 2000 moeilijk lerende jongeren getraind om verstandig met geld om te gaan. Een groot aantal praktijkscholen en scholen binnen het voortgezet speciaal onderwijs nemen deel aan het programma. Samen zijn daar 200 docenten getraind en zijn 2000 ouders voorgelicht over hoe ze hun kinderen leren omgaan met geld.

De training Smart met Geld leert jongeren van 15 t/m 18 jaar in het VSO en Praktijkonderwijs verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen. Deze praktijkgerichte training is onderdeel van het programma Smart met Geld dat erop gericht is financiële problemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking te voorkomen. De nadruk ligt vooral op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid.

Laat mensen met een laag IQ niet uit het schuldhulptraject vallen!
Schuldhulpverlening aan mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB) kost de hulpverlener over het algemeen veel meer tijd. Daar komt bij dat deze doelgroep vaker vroegtijdig uit het schuldhulpverleningstraject stapt. Dit kan komen omdat de beperking niet wordt herkend of omdat de zelfredzaamheid wordt overschat.

Om deze problematiek aan te pakken, biedt MEE Gelderse Poort:

Meer weten?
Bekijk een overzicht van onze opleidingen
Of neemt contact op met Christel de Krosse: c.dkrosse@meegeldersepoort.nl of 06-10010356

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven