Preventief coachen voorkomt afglijden kwetsbare scholieren

toekomstcoach

Van april 2018 tot mei 2020 hebben 150 praktijkschoolleerlingen deelgenomen aan de pilot Toekomstcoach van MEE. Monitoring in een cliëntvolgsysteem toont aan dat deze methode voorkomt dat kwetsbare jongeren vroegtijdig uitvallen van school, thuis op de bank komen te zitten en verder afglijden.

Recent onderzoek (oktober 2020) van het Centraal Bureau van de Statistiek laat zien dat er ruim 70.000 jongeren zijn zonder startkwalificatie. Zij lopen het risico langdurig thuis te komen zitten en niet meer mee te doen met de maatschappij. Hierdoor raken ze bij hulpverleners buiten beeld met kans op verslechtering van hun situatie door schulden, gezondheidsproblemen, verslaving en/of criminaliteit. Dit probleem is nu des te nijpender, omdat scholieren door de coronacrisis meer online en minder fysiek les krijgen en daardoor nog minder zichtbaar zijn bij de leerkrachten.

Een duurzame plek in de samenleving
De Toekomstcoach zorgt voor een soepele overgang van school naar het volwassen leven en voorkomt dat kwetsbare jongeren uitvallen van school en thuis op de bank komen te zitten.

MEE is in april 2018 met deze aanpak gestart in samenwerking met praktijkscholen, het speciaal onderwijs en gemeenten verspreid over het hele land. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financierde tot mei 2020 een pilot voor deze aanpak. Met het cliëntvolgsysteem van AdSysCo heeft MEE ruim 150 trajecten Toekomstcoach nauwkeurig geregistreerd en gemonitord. Deze effectmeting toont aan dat het inzetten van de Toekomstcoach inderdaad een preventieve waarde heeft:

  • De maatschappelijke en financiële positie van de jongeren zijn verbeterd. Zo is het aandeel deelnemers dat betaald werk heeft toegenomen van 13 naar 30 procent.
  • De zelfredzaamheid is toegenomen op alle 13 levensgebieden waarvoor dit gemeten is.
  • Jongeren zijn positiever over hun eigen deelname aan de maatschappij. Dit blijkt uit de rapportcijfers die zie hiervoor geven aan het begin en aan het eind van het traject.
  • Er wordt bespaard op uitkeringen en schulphulpverlening De schatting is dat het bij deze pilot €288.000 bespaard is op maatschappelijke kosten.

Lees hier de volledige rapportage

Wat is de Toekomstcoach?
De Toekomstcoach is een gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning. Het is een methodiek voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De methode is erop gericht om jongeren actief te laten meedoen aan de samenleving en daarbij een toekomst kunnen opbouwen. De Toekomstcoach is er voor:

  • scholieren die dreigen uit te vallen,
  • jongeren aan het eind van hun opleiding die ondersteuning nodig hebben bij de stap naar betaald werk omdat ze anders uitvallen,
  • jongeren zonder baan en zonder zinvolle dagbesteding, opleiding of (vrijwilligers)werk.

Hoe maakt de Toekomstcoach het verschil?
De Toekomstcoach is een integrale aanpak die verdergaat dan reguliere cliëntondersteuning en schoolmaatschappelijk werk. Het grote verschil is dat de Toekomstcoach preventief betrokken blijft, ook als de hulpvraag is opgelost. Wanneer de jongere alsnog dreigt uit te vallen, kan de Toekomstcoach snel op- en afschalen en direct schakelen tussen school, gemeente, UWV en het werkbedrijf. De Toekomstcoach verbindt, is laagdrempelig en altijd nabij. Dit voorkomt draaideurproblematiek.

De Toekomstcoach voor jouw gemeente en school
MEE heeft een landelijke dekking, verspreidt over 20 regionale MEE organisaties door het hele land. De aanpak Toekomstcoach is gezamenlijk ontwikkeld en kan in iedere gemeente en op iedere school worden uitgevoerd.
Lees meer over de Toekomstcoach van MEE Gelderse Poort

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven