Nationaal Sportakkoord

nationaal sportakkoord

Wekelijks sporten in Nederland ruim 9,4 miljoen mensen. Dat is mooi, want sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten en je welzijn. Sporten en bewegen zorgt dus voor meer kwaliteit van leven. Helaas is voor mensen met een beperking de drempel om te kunnen sporten of bewegen vaak te hoog. Ze hebben baat bij de juiste individuele ondersteuning en toeleiding naar een passende sport- of beweegactiviteit. MEE zet zich hiervoor in. We zijn daarom ook medeondertekenaar van het Nationaal Sportakkoord.

Regionale aanpak om mensen aan het sporten te krijgen

Het Nationaal Sportakkoord heeft als doelstelling dat ook mensen met een beperking een leven lang met plezier kunnen sporten of bewegen. Naast het landelijke Sportakkoord zijn er in de meeste gemeentes in Nederland ook lokale sportakkoorden. Sportaanbieders, maatschappelijke partijen, en verenigingen bepalen gezamenlijk de lokale doelen. MEE kan vanuit de expertise voor mensen met een beperking ook op lokaal niveau aanhaken. We ondersteunen sporters, sportaanbieders en gemeenten.

Individuele ondersteuning is de sleutel

Clientondersteuners van MEE gaan het individuele gesprek aan met mensen met een beperking. Ze motiveren en ondersteunen hen bij het vinden van passende mogelijkheden om in de buurt te gaan sporten of bewegen in de buurt. Ook helpen ze bij het wegnemen van drempels. Sommige MEE-organisaties bieden een compleet individueel sportadviestraject aan. Dit houdt in dat de cliëntondersteuner ook zorgt voor toeleiding naar een sportclub door sportconsulenten, beweegcoaches of bruggenbouwers.

Integrale aanpak

Cliëntondersteuners en sportcoaches van MEE motiveren mensen om in beweging te komen. Ze kijken wat iemand leuk vindt en kan, en zoeken daar een passende activiteit bij. Is er meer nodig om lekker te sporten of te bewegen, dan ondersteunt de coach bij het regelen daarvan. Denk bijvoorbeeld aan vervoer of extra begeleiding. Indien nodig verwijst de sportcoach of cliëntondersteuner naar een andere professional die verder helpt. Ook zetten ze soms ervaringsdeskundigen in om de cliënt te motiveren.

Ondersteuning aan organisaties en verenigingen

Een aantal MEE-organisaties adviseert en ondersteunt verenigingen en organisaties die sport en beweging aanbieden aan mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het coachen van medewerkers of trainers bij een club in de omgang met mensen met een beperking
 • Advies over het opzetten van aangepaste sport
 • Voorlichting en presentaties over inclusief sporten
 • Coaching on the job
 • Tips & tricks voor trainers voor individuele sporter met een beperking of ontwikkelingsstoornis
 • Coaching over sport in het (speciaal) onderwijs

Ondersteuning aan gemeenten

Een aantal MEE-organisaties adviseert en ondersteunt verenigingen en organisaties die sport en beweging aanbieden aan mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Individueel sportadvies door medewerkers van MEE, zodat meer mensen met een beperking of een chronische ziekte gaan sporten of bewegen
 • Mensen leren om zelfstandig te reizen naar de sportclub, in OV of op de fiets
 • Mensen bewust maken van het belang van sport en bewegen (een taak voor de cliëntondersteuners van MEE)
 • Maatjes inzetten die mensen toeleiden naar sportactiviteiten
 • Ervaringsdeskundigen inzetten die mensen stimuleren om te gaan bewegen
 • Ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen vanuit de Wmo

Extra begeleiding

Een aantal regionale MEE-organisaties biedt extra diensten voor sporten met een beperking:

 • MEE Zuid-Holland Noord heeft een beweegcoach, voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
 • MEE Gelderse Poort werkt met de methode MEE Bruggenbouwen, bedoeld voor mensen die niet op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving.
 • MEE Rotterdam Rijnmond biedt Sport MEE, om mensen met een beperking te laten meedoen binnen het reguliere sport- en beweegaanbod.
 • In Limburg is er Iedereen kan Sporten (IKS), waarbij mensen met een beperking worden gestimuleerd om te bewegen.
 • MEE Groningen biedt trainers en begeleiders van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) informatie over kenmerken van autisme en de gevolgen daarvan voor de sportbeleving en sportbegeleiding.
 • MEE Samen voorziet met Sport MEE in de behoefte van mensen met een beperking om mee te doen aan reguliere of aangepaste sport- en beweegactiviteiten.
 • De beweegcoaches van MEE Amstel en Zaan begeleiden mensen bij het vinden en behouden van een passende en toegankelijke sport- of beweegplek.
 • MEE IJsseloevers, MEE Drenthe, MEE Oost en MEE Veluwe bieden ondersteuning gericht op een gezond leven en een gezonde leefstijl.
Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven