Mensen in beweging krijgen is belangrijke opgave nieuwe Kabinet

Nationaal Sportakkoord

Voldoende sporten en bewegen is noodzakelijk voor een lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om voldoende te bewegen. De Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ ziet het dichten van de kloof in sportdeelname tussen verschillende groepen als de belangrijkste opgave van het nieuwe Kabinet.

Sport en bewegen zorgt voor een grotere weerbaarheid en zelfvertrouwen, een betere fysieke en mentale gezondheid en het voorkomen van sociale uitsluiting. Voor mensen in een kwetsbare positie is dat van cruciaal belang. Helaas ervaren juist zij te veel sociale en fysieke drempels om deel te nemen aan sport, terwijl zij dat wel willen.

In 2040 elke Nederlander in beweging
De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ heeft als ambitie: in 2040 elke Nederlander in beweging. Dit doet de alliantie door:

  1. Versterken van de samenwerking tussen de bij de alliantie aangesloten organisaties en organisaties als Sociaal Werk, GGD en vluchtelingenorganisaties
  2. Inzetten van lokale professionals (consulenten/buurtsportcoaches) om de brug te slaan tussen de niet-sporters en de sportaanbieders
  3. Aantrekken van fondsen om financiële drempels om te gaan sporten te verlagen
  4. Specifieke focus op mensen met een migratieachtergrond

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken vraagt de alliantie het nieuwe Kabinet om €3 miljoen extra per jaar. Dit schrijft de alliantie in een brief aan de woordvoerders sport van de Tweede Kamer, de informateurs en staatsecretaris Blokhuis.

Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen
De Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ is drie jaar geleden ontstaan vanuit het Sportakkoord (de pijler ‘Inclusief Sporten en Bewegen’). Tien organisaties (MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Ouderenfonds, Sportkracht 12, John Blankenstein Foundation, Bas van de Goor Foundation, Stichting Life Goals, VSG, NOC*NSF) bundelen de krachten om sport toegankelijk te maken voor iedereen.

Lokale sportakkoorden
Naast dit landelijke samenwerkingsverband zijn er in de meeste gemeentes in Nederland ook lokale sportakkoorden. Sportaanbieders, maatschappelijke partijen, en verenigingen bepalen gezamenlijk de lokale doelen. MEE kan vanuit de expertise voor mensen met een beperking ook op lokaal niveau aanhaken. We ondersteunen sporters, sportaanbieders en gemeenten.

Lees wat MEE Gelderse Poort kan doen voor jouw gemeente of vereniging.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven