Jongeren in Neder-Betuwe leren zelfstandig te reizen

Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe start samen met MEE Gelderse Poort en vervoersbedrijf Arriva een pilot om jongeren zelfstandig te leren reizen met de fiets of het openbaar vervoer.
Jongeren in het leerlingenvervoer zijn gewend om met een taxi(bus) naar school gaan. Door net als andere kinderen zelfstandig naar school te gaan, zijn zij niet meer afhankelijk en kunnen zij optimaal participeren in de maatschappij. De stap om zelfstandig te reizen is meestal groot om verschillende redenen. Dat kan komen bijvoorbeeld door een gebrek aan zelfvertrouwen, het ontbreken van een begeleider, onwetendheid over hoe het openbaar vervoer werkt, het aantal keren overstappen of de reisduur.

Gedurende een periode van 3 tot 6 maanden worden deelnemers vanaf 12 jaar intensief door MEE Gelderse Poort begeleid bij een voor hen persoonlijk opgesteld reisadvies. De ervaring is dat deelname aan het project bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling. Jongeren die het (speciaal) voortgezet onderwijs verlaten, hebben meer kans op een geschikte vervolgopleiding of baan wanneer zij daar zelf naar toe kunnen reizen. Het leerlingenvervoer stopt dan immers. Uiteindelijk voorkomt het dat deze jongeren later een beroep doen op een dure voorziening of uitkering.

De ‘Voor Elkaar Pas’ van Arriva sluit goed aan bij het begeleidingsproject zelfstandig leren reizen van MEE.  Jongeren die gebruik gaan maken van de bus en/of de trein krijgen met de pas een kant en klare OV-chipkaart of een maatwerkabonnement. Er is een gereduceerde prijs voor de abonnementen en de begeleiders krijgen tijdelijk een gratis begeleiderspas.

Inwoners nemen zo zelfstandig mogelijk deel aan de samenleving
De gemeente Neder-Betuwe geeft met de pilot uitvoering aan haar beleid om inwoners zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. In de beleidsregels leerlingenvervoer, vastgesteld in 2016, is het stimuleren van zelfstandig reizen één van de speerpunten. Het project start in het nieuwe schooljaar en er kunnen maximaal 7 deelnemers meedoen. De gemeente bekijkt in overleg met de scholen welke leerlingen hiervoor benaderd worden. Deelname is op vrijwillige basis.  Eind 2017 volgt een evaluatie van de pilot.

Lees meer over MEE Reizen

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven