Betrokkenheid MEE Gelderse Poort bij lokale Sportakkoorden

Nationaal Sportakkoord

Nationaal Sportakkoord
MEE NL is aangesloten bij het Nationaal Sportakkoord (Sportakkoord). Het Sportakkoord richt zich op inclusieve sport voor alle Nederlanders, waaronder mensen met een beperking. Doelen van het totale project zijn sportbevordering, bewustwording en netwerkvorming. Dit sportakkoord kent een ingangsdatum van 29 juni 2018 en zal lopen tot en met 31 december 2021.

Het landelijk Sportakkoord wordt in lokale akkoorden per gemeente uitgewerkt op basis van de eigen behoefte. Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden. Van de gemeenten die een aanvraag gedaan hebben is MEE Gelderse Poort bij deze gemeenten actief betrokken:

 • Nijmegen
 • Beuningen
 • Wijchen
 • Druten
 • Mook & Middelaar
 • Overbetuwe (als onderdeel van Overbetuwe Beweegt)
 • West Maas & Waal
 • Lingewaard

Rol MEE Gelderse Poort in deelakkoorden
Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn er zes ambities geformuleerd die op lokaal niveau uitgewerkt gaan worden. Eén van deze ambitie is ‘Inclusief sporten en bewegen’. MEE Gelderse Poort geeft middels de volgende concrete activiteiten uitvoering aan deze ambitie:

 • Bereiken en bewustwording van de doelgroep/cliënten. Cliëntondersteuners informeren cliënten over sport en bewegen en stimuleren hen.
 • Bewustwording en training van professionals in het sociaal domein, die zich bezighouden met sport en bewegen voor het omgaan met mensen met een beperking.
 • Toeleiding van cliënten naar sportverenigingen waar mogelijkheden zijn om te sporten met een beperking met behulp van Bruggenbouwers
 • Het inzetten van ervaringsdeskundigen als ambassadeur.

Meerwaarde MEE binnen lokale sportakkoorden

 • MEE Gelderse Poort kent het lokale netwerk van sport, vrije tijd, gezondheid/zorg, onderwijs, werk, wonen en kan verbanden leggen vanuit een integrale benadering van al deze levensgebieden.
 • Doordat de cliëntondersteuners van MEE achter de voordeur komen zijn zij een belangrijke schakel in het bereiken van de doelgroep en het motiveren van hen om te gaan sporten en bewegen.
 • MEE kent de doelgroep mensen met een beperking. MEE is daarmee een belangrijk kanaal naar de doelgroep.
 • Met haar partner Uniek Sporten is MEE in staat om cliënten toe te leiden naar sportverenigingen en het maken van de match tussen vraag een aanbod.
 • MEE heeft een trainings- en ondersteuningsaanbod beschikbaar voor professionals in het sport- en beweegdomein en het bredere sociaal domein, waarmee zij kennis krijgen over de doelgroep, hoe met hen om te gaan en met welk sport- en beweegaanbod zij te bereiken zijn.
 • Door de participatie in netwerken rondom sport- en bewegen van regionale MEE-organisaties ontstaat een match van vraag en aanbod.

Contactpersonen MEE
MEE Gelderse Poort: Gijs de Waal – 06 10010307 – g.dwaal@meegeldersepoort.nl
MEE NL: Kiki Jansen – 030 2363707 – k.jansen@mee.nl

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven