360° blik op samenwerking

samenwerking

MEE Gelderse Poort levert hoogwaardige expertise en vakkundige ondersteuning. Wij vormen het regionale inclusieknooppunt voor alle partners in het sociaal domein, werk, onderwijs en veiligheid. Met deze verbindingen maken we meedoen mogelijk.

Inclusie staat voor het insluiten van iedereen, mét en zonder beperking. MEE Gelderse Poort staat voor All Inclusive omdat we vinden dat iedereen het recht heeft om mee te doen in onze maatschappij. En met ‘recht’ bedoelen we geen ‘gunst’. Het is ieders verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen. Op de weg naar een All Inclusive samenleving kom je ons tegen: MEE maakt meedoen mogelijk. De mensen van MEE Gelderse Poort zetten zich hier dagelijks voor in. Niet alleen voor onze cliënten, maar samen met ú: professional in zorg & welzijn, wijkteam, werkbedrijf, onderwijs, veiligheid.

MEE Gelderse Poort werkt dagelijks samen met wijkteams, beleidsmedewerkers, zorg- en welzijnsinstellingen, werkbedrijven, hulpdiensten, justitie én scholen. Maak kennis met onze aanpak, rol en impact. MEE Gelderse Poort is de samenwerkingspartner waar u terecht kunt voor het realiseren van inclusie, participatie en cliëntondersteuning. Bij ons staat de leefwereld van de inwoner centraal en worden grenzen binnen de systeemwereld doorbroken en overstegen. MEE Gelderse Poort schakelt tussen informele netwerken, welzijn en de 0e-, 1e- en 2e lijns zorg. We lopen op dit terrein voor in de markt qua kennis, methodiekontwikkeling, innovatie, agendasetting en beleidsbeïnvloeding. Interessant dus als partner, omdat we zorgen voor waardevolle netwerkcontacten en nieuwe verbindingen tussen opdrachtgevers, cliënten(organisaties) én samenwerkings-/ketenpartners.

WERK MAKEN VAN INCLUSIE
MEE Gelderse Poort levert naast uitvoering ook training, beleidsadvisering, domeinoverstijgende procesregie en projectmanagement. Hiermee zijn we een logische partner voor opdrachtgevers die werk willen maken van inclusie, participatie en de voortdurende transformatie van het sociaal domein.

Lees meer in de nieuwste editie van de All Inclusive krant (2018)

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven