Wilma van Luunen

Adviseur Speciale Zorg

Wilma van Luunen

In de regio Rivierenland werk ik samen met professionals van onder andere het Meldpunt Bijzondere Zorg, Iriszorg, artsen, verloskundigen, politie, Veiligheidshuis, Regionale Zorgoverleggen, regieteams en sociale wijkteams op het vlak van Speciale Zorg. Speciale Zorg is bedoeld voor mensen die doorgaans niet zelf om hulp vragen. Daarbij behoren ook kinderwensen en zwangerschappen bij mensen met een LVB. Er is regelmatig sprake van zorgmijdend gedrag met risico op vervuiling, overlast, gevaar en geweld. Meestal worden cliënten door derden aangemeld voor een ondersteuningstraject. We proberen op een laagdrempelige manier vrijwillig trajecten in te zetten. Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) is specifieke expertise vereist. Ik kan zorgdragen voor de afstemming, regie en coördinatie tussen de persoon in kwestie, zijn/haar netwerk en de organisaties die bij de zorg zijn betrokken.
Daarnaast is advisering; het coachen van zowel cliënt, netwerk, vrijwilligers als andere professionals belangrijk bij deze complexe doelgroep. Deze groep heeft vaak meerdere problemen op meerdere leefgebieden tegelijk. Door mijn lange werkervaring ben ik in staat om complexe situaties redelijk snel te doorgronden. Daarnaast ben ik flexibel waardoor ik snel kan switchen wanneer er op meerdere niveaus gehandeld moet worden. Ik werk graag samen met anderen om situaties zo goed en zo snel mogelijk acceptabel te krijgen voor de cliënt en zijn/haar omgeving. Out of the box denken en handelen hoort wel bij mij. Op deze manier kom je soms tot verrassende oplossingen. Hierbij anderen enthousiasmeren om zo ook een breder draagvlak te creëren is voor mij een uitdaging.

Naar boven