Gerrie Driessen

Adviseur Expertisecentrum

Gerrie Driessen

Als coördinator IVH ben ik de schakel tussen de medewerkers van het wijkteam en het multidisciplinair IVH-team om bij te dragen aan sluitende ketensamenwerking. Doel is om ouders met een kind (tot 7 jaar) met complexe en meervoudige ontwikkelingsvraagstukken zo snel mogelijk de juiste ondersteuning te bieden, zodat zij als gezin weer verder kunnen. Een goede samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams, huisartsen, onderwijsinstanties, kinderopvang en gespecialiseerde zorgaanbieders is essentieel. IVH is vooral bedoeld voor ‘puzzelkinderen’ en/of voor ouders die in een verwerkingsproces zitten.

Ouders zijn dé kenner van hun eigen kind. Hulpverleners zijn passanten; ouders zijn de basis van het gezin waar het om draait. Ik versterk hen graag in hun eigen competenties, zodat hun kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doe ik laagdrempelig, toegankelijk en vanuit de inhoud. Ik werk met en vanuit verschillende expertises en invalshoeken, met de vraag van de ouder, het kind en zijn/haar omgeving als vertrekpunt. Als het nodig is om diverse zorgdisciplines van verschillende organisaties bij elkaar te brengen om een integraal onafhankelijk adviesplan te maken, samen met de ouders, dan regel ik dat.

 

Naar boven