Christel de Krosse

Adviseur Expertisecentrum

Christel de Krosse

Meedoen aan alles wat het leven is, is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking. Zij ervaren daarin veel drempels. Van fysieke tot informatieve drempels en dienstverlening die niet toegankelijk is.

Als enthousiaste, positieve dwarsdenker en verbinder die van aanpakken weet zet ik mijn capaciteiten graag in voor projecten die bijdragen aan het bereiken van een inclusieve samenleving. Ik ben sterk in het bedenken van nieuwe innovatieve activiteiten en projecten, het in de steigers zetten van projecten en nieuwe dienstverlening en het daarbij betrekken van de samenwerkende partijen. Daarbij ken ik de wereld van subsidies, fondsen en aanbestedingen op mijn duimpje.

Op dit moment ben ik projectleider van Buren in de buurt (een bruggenbouwersproject in de gemeente Buren), coördineer ik de werkzaamheden voor de onafhankelijke cliëntondersteuning bij de Wet Langdurige Zorg, ben ik projectleider van een nieuw landelijk project Smart met Geld en zet ik met samenwerkingspartners een nieuw project op in Nijmegen op het gebied van Gezonde leefstijl voor mensen met een beperking. Tevens lever ik een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van bestaande diensten van het Expertisecentrum zoals bruggenbouwers en opleidingen voor professionals.

Ik ben altijd op zoek naar wat wél mogelijk is en vanuit een gezamenlijk gevoel van urgentie ga ik op zoek naar oplossingen. Anderen voelen zich vaak door me geïnspireerd, vinden het prettig om met me samen te werken en ervaren als sterke punten mijn gedrevenheid, kennis en out-of-the-box mentaliteit.

Naar boven