Susanna Rijninks

  • Wie Susanna Rijninks
  • Organisatie Gemeente Culemborg
  • Functie Beleidsadviseur Jeugd
Susanna Rijninks

“De inzet van de consulenten van MEE Gelderse Poort in het sociaal wijkteam is waardevol. Hun blik reikt verder dan hun eigen handelen. Ze krijgen dan ook ruimte om het gekanteld werken in het sociaal wijkteam en in de brede 1e lijn verder te ontwikkelen. De financiële kant van de dienstverlening is een nieuw gespreksonderwerp dat de inhoudelijkheid nog wel eens kan overschaduwen. Het is de uitdaging om beiden met elkaar in balans te brengen.

Als opdrachtgever voor MEE Gelderse Poort willen we graag net zo vraaggericht werken als voor de overgang naar de WMO. Het werkplan waarin staat wat we bij MEE GP inkopen is in 2015 een helder handvat geweest maar gaf ons niet altijd voldoende flexibiliteit. We zijn gestart met een operationeel overleg 1e lijn over de zorg en begeleiding via het sociale wijkteam. Dan kunnen we misschien het werkplan ook wat meer loslaten, zodat er ruimte is voor wijkteam en zorgaanbieders om samen te kijken wat er gevraagd wordt of nodig is.”

 

Terug naar referenties
Naar boven