Leo Schraven

  • Wie Leo Schraven
  • Organisatie Gemeente Rheden en Rozendaal
  • Functie Projectmanager Toegang Sociaal Domein Gemeente Rheden en Rozendaal
regio Arnhem

“De consulenten van MEE Gelderse Poort hebben een zeer welkome achtergrond. Hun werkwijze sluit aan bij de visie van gemeente Rheden. We vinden dat je inwoners de handvatten moet geven om weer grip te krijgen op de eigen situatie en het niet door professionals moet laten oplossen. Die manier van werken leidt tot een duurzamer resultaat. De MEE-consulenten voeren deze werkaanpak niet alleen uit, ze ondersteunen ook collega’s in het Sociale Gebiedsteam om zich deze aanpak eigen te maken.”

“Vanuit mijn rol als manager sociaal domein, geloof ik dat je vooral gebruik moet maken van de kracht en expertise van je partners in een netwerk. Als gemeente kunnen en willen we niet alles zelf doen. Partners die je visie delen en waarmee je echt wat kunt bereiken zijn onmisbaar. Partnerschap behelst niet alleen kunnen vertrouwen op de deskundigheid en ervaring, maar ook voortdurend in gesprek zijn met elkaar om zaken te optimaliseren en te fine tunen. En vooral ook met elkaar te doen en in de praktijk te ontdekken wat werkt en te stoppen met wat niet werkt. Ik deel mijn ervaringen met MEE zeker met mijn collega’s, zodat anderen niet zelf opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.”

Terug naar referenties
Naar boven