Jan Smits

  • Wie Jan Smits
  • Organisatie gemeente Neder-Betuwe
  • Functie adjunct afdelingsmanager
Rivierenland

“In de gemeente Neder-Betuwe hebben we gekozen voor Kernpunten welzijn, wonen, werk en zorg. Een consulent van het Expertisecentrum van MEE Gelderse Poort werkt momenteel voor de gemeente als procesbegeleider van alle Kernpunten. De collega’s van de Kernpunten helpen burgers op weg om hulp en zorg zo veel mogelijk zelf en in hun eigen omgeving te organiseren. De procesbegeleider ondersteunt de medewerkers met allerlei methodieken, onder meer om tot een goede vraagverheldering te komen. Dit zorgt er onder meer voor dat de medewerkers juiste en snelle hulp regelen (vrijwillig of professioneel) voor onze inwoners of hen kunnen doorverwijzen naar de specialisten van het Sociale Team. De kracht van de procesbegeleider van MEE is niet alleen haar veelomvattende kennis, maar ook haar professionele houding: ze is constructief kritisch en daarnaast wil ze zichzelf voortdurend verbeteren. Ze is zeer kundig en haar inzet helpt het gehele niveau van de Kernpunten naar een hoger plan te tillen. Ook over de mensen van MEE Gelderse Poort in het Sociale Team ben ik positief. Ze dragen bij aan het team en verrichten goed veldwerk. Wanneer nodig gaan ze confrontatie’s niet uit de weg. Hierdoor dragen ze bij aan constructieve verbeteringen. Ik ben tevreden dat MEE Gelderse Poort zowel een bijdrage levert aan onze Kernpunten als aan het Sociale Team.“

Terug naar referenties
Naar boven