Wàt nou respect?! Hoe Ben ongewild in de cel belandde

respect

Ben (48) is een hoogopgeleide man met autisme. Hij woont in een leuk appartement, heeft werk en veel hobby’s. Je hoort Ben nooit klagen, tenzij hem onrecht wordt aangedaan, dan kan hij overreageren. Zijn collega’s weten dat inmiddels wel, ze lopen dan met een boogje om hem heen. Twee maanden geleden viel er een rekening van de gemeente in de brievenbus. Ben betaalde keurig op tijd, maar kwam erachter dat hij per abuis € 15,- teveel had overgemaakt. Die wilde hij natuurlijk terug.

Ben nam herhaaldelijk contact op met het Gemeentehuis, maar eerst moest hij bewijs aanvoeren, een e-formulier invullen, naar een andere afdeling, etcetera. Maar op de vraag óf en wannéér hij het geld terug zou krijgen, kwam geen adequaat antwoord. Ben zat zich op te vreten over zoveel onbegrip. Bellen hielp niet meer, dus schreef hij lange mails naar ambtenaren en afdelingshoofden en toen die niet meteen antwoordden, zelfs naar de wethouder. Het enige dat hij terug kreeg was een mail van een secretaresse waarin hij werd verwezen naar de afdeling die zijn klacht zou behandelen. Maar Ben had geen klacht: hij wilde gewoon zijn € 15,- terug!

Ten einde raad nam hij een ochtend vrij en begaf zich naar het Gemeentehuis. Hij sloot aan in de rij van het loket Burgerzaken. Het was druk en het duurde (hem) te lang en liet dat weten door luid zuchten en steunen. Op de balie stond een bordje: ‘Uit respect voor uw voorganger, gelieve afstand te bewaren’. Ben voelde enorme boosheid opkomen over het woord ‘respect’: hij voelde zich alles behalve respectvol behandeld! Eenmaal aan de beurt kreeg hij te horen dat zijn zaak niet aan de balie kon worden afgehandeld. Hij werd daarop zo kwaad, dat hij het bordje van de balie oppakte, met een klap weer terugzette en het bordje in tweeën brak.

De loketmedewerkster voelde zich bedreigd en riep de hulp in van een beveiliger. Ben wilde opnieuw zijn verhaal doen, maar er werd niet meer naar hem geluisterd. De beveiliger maande hem het pand te verlaten, maar Ben weigerde en de beveiliger pakte hem bij zijn bovenarm. Ben probeerde zich los te maken en na wat duw- en trekwerk arriveerden er twee politieagenten. Die middag bracht Ben twee uur in de cel door ‘om af te koelen’. Ben bleef boos over zoveel onrecht. De gemeente hoorde in de cel, niet hij!

Voorkom misverstanden en leer mensen goed in te schatten
Eén op de zeven Nederlanders heeft een verstandelijke beperking, autisme of vertoont verward gedrag als gevolg van een psychische aandoening. Herkennen van het gedrag van deze mensen kan veel leed voorkomen. Niet iedere probleemklant is een bajesklant. Aan misverstanden of onbegrip kan je zélf ook wat doen. Door méér te weten over hoé om te gaan met mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Meld je aan bij MEE Gelderse Poort voor de training ‘Omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), autisme (ASS) , NAH of psychische stoornis’.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven