Verslag Ronde Tafel Wijkgerichte aanpak

Op 14 april 2016 vond in de Stikkerbuilding Arnhem een ronde tafelgesprek plaats met wethouders en ambtenaren van kleine en middelgrote gemeenten in het werkgebied van MEE Gelderse Poort. Ook leden van het management van MEE Gelderse Poort waren aanwezig. Formule van de Ronde Tafel: met de benen op tafel, de gelegenheid krijgen om over een specifiek onderwerp met elkaar te debatteren en reflecteren. De aftrap was de primeur van het filmpje over onafhankelijke cliëntondersteuning waarin Henk Driessen, wethouder van de gemeente Tiel, samen met een cliënt en een cliëntondersteuner van MEE GP aan het woord komt.

De genodigden lieten zich inspireren door een tweetal sprekers en wisselden hun visie en ervaring uit over het wijkgericht werken anno 2016. Nico de Boer, mede auteur van het boek “Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?”, lichtte de verschillende rollen van de overheid in de afgelopen decennia toe. Hij stelde dat nu vooral de focus gaat liggen op de participatieve overheid, die samen met burgers en instellingen ontwikkelingen in het sociaal domein faciliteert. De genodigden waren van mening dat het combineren van deze rol met andere overheidsrollen, zoals rechtszekerheid bieden, beleidskaders maken en zorg inkopen, niet eenvoudig is. Dat vraagt lef. En ook dat het aanhaken bij maatschappelijke initiatieven van de burger een ware kunst is.

Bieden van vrije ruimte voor gesprek, eerst vragen en weten wat er al is en leeft en de creativiteit aanboren, samenwerken met burgers, initiatieven honoreren en faciliteren, blijken in de praktijk goed te werken. Diverse praktijkvoorbeelden uit de gemeenten passeerden de revue. Zorg was er over in hoeverre burgers bereid zijn te participeren in plaats van te consumeren? Nico ziet dit als een wederzijds proces: de overheid kan door de juiste vragen te stellen, burgers in positie brengen zelf initiatief te nemen en zelfredzaam te zijn. Ook de wijze waarop kwetsbare burgers gefaciliteerd en uitgedaagd kunnen worden om mee te doen, kwam aan de orde.

Spreekster Lies Schilder, algemeen directeur van de Beroepsvereniging in het Sociaal Werk, bracht vooral het belang van een heldere beroepsidentiteit voor sociaal werkers naar voren. Uit haar onderzoek blijkt dat deze identiteit twee benen nodig heeft: sociaal engagement en discipline. Sociaal engagement gaat over het hart voor de zaak en de mensen. Het is de drijvende kracht waarom men sociaal werker wil zijn. Discipline gaat over het beheersen van (theoretische) vakkennis, het volgen van protocollen en regels en toepassen van evidence based methodieken. Kortom: weten wat je doet en waarom.

De combinatie van beiden, samen met de unieke persoonlijkheidskenmerken, vormen de kwaliteit van een sociaal werker. Dat met alle veranderingen deze twee aspecten van de beroepsidentiteit op spanning staan, was voor alle genodigden herkenbaar. In ieder wijkteam wordt de balans tussen beiden anders gelegd. Zoals de wens om ruimte te geven aan de professional, maar hoe dan om te gaan met allerlei wet- en regelgeving en beroepscodes zoals bijvoorbeeld privacy en vertrouwelijkheid in het cliëntcontact? En hoe maatwerk te combineren met rechtsgelijkheid?

Het leidde tot een geanimeerd gesprek, dat onder het genot van een hapje en een drankje werd voortgezet. De genodigden verzochten MEE Gelderse Poort opnieuw een Ronde Tafel te organiseren. Thema dat door de wethouders naar voren werd gebracht: Onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE zal dit graag doen, dus wordt vervolgd!

Hanneke Jacobs, directeur-bestuurder MEE Gelderse Poort

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven