Van zorg naar preventie: kantelpunt is bereikt

Schuldenvrij

Toekomstige kabinetten moeten inzetten op verankering, verdieping en verbreding van preventie in de samenleving. Een brief met deze oproep, gericht aan formateur Mariëtte Hamer, is ondertekend door zo’n 20 maatschappelijke organisaties, waaronder MEE NL. Als samenleving zijn we het kantelpunt van focus op zorg naar die op preventie voorbij, zo stellen de ondertekenaars.

Verdere uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord
Voor de coronacrisis was er al een Nationaal Preventieakkoord, gericht op versterking van de gezondheid en vitaliteit van Nederlanders. De maatschappelijke organisaties vinden dat de crisis de urgentie van het akkoord heeft vergroot en dat het noodzakelijk is om deze verder uit te bouwen. “Zodat we de sociaaleconomische gezondheidsverschillen – het verschil in levensverwachting tussen hoger en lager opgeleiden is zes jaar en voor de gezonde levensverwachting is het verschil ruim 15 jaar – nu écht verkleinen en gezonde levensjaren vergroten.”

Integraal beleid over meer kabinetsperioden
De briefschrijvers wijzen op de belangrijke invloed van leefstijl en leefomstandigheden op gezondheid. Daarom is er meer aandacht voor preventie nodig, in alle levensfasen, van jong tot oud. Preventie richt zich op het verhogen van gezondheidsvaardigheden, het wegnemen van belemmeringen in de sociale en fysieke omgeving, het begeleiden bij gezond gedrag en het stimuleren van gezonde keuzes. Daarbij moet er gelet worden op de samenhang tussen de verschillende levensdomeinen. En er is een integrale, langetermijnvisie nodig met een consistent beleid over meerdere kabinetsperioden. De principes van vitaliteit en positieve gezondheid zouden daarbij een leidraad moeten zijn voor beslissingen binnen elk beleidsdomein.

Preventiebeleid is inclusief
Voor veel Nederlanders is het extra moeilijk om over te gaan op een gezonde leefstijl, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het beleid zal daar nadrukkelijk rekening mee moeten houden.
Yvon van Houdt, directeur MEE NL is één van de ondertekenaars van de brief: “Als MEE NL geloven we in preventie en het grote belang van het vergroten van fysieke en mentale weerbaarheid. Voor Iedereen, maar juist ook voor mensen met een niet-zichtbare beperking. De nieuwe kabinetsperiode is hét moment om concrete acties in gang te zetten. Dat is de reden waarom we onze plannen voor een nationaal preventiebeleid voorleggen aan de formateur.”

Lees de brief

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven