Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

formele en informele zorg
De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties.

De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema’s die gaan over het samenspel tussen informele en formele zorg. Op de website van de Toekomstagenda is de actuele stand van zaken samengebracht rond deze speerpunten en kun je inspiratie opdoen. Ook MEE doet mee met de Toekomstagenda en heeft input geleverd geïnspireerd op acties die verschillende MEE organisaties in het land al ondernemen:

– MEE stimuleert gebruik van methoden om sociale netwerken te versterken. Informele Netwerk Ondersteuning (INO) verbindt mensen met en zonder beperking door tijdelijk (vrijwillige) bruggenbouwers in te zetten in dagelijkse situaties zoals vrijetijdsbesteding, zelfstandig reizen of een praatje maken met de buren. Daarnaast vinden pilots plaats om ervaringsdeskundigen in te zetten naast de cliëntondersteuners.

– MEE organisaties werken samen met lokale partners zodat ook kwetsbare mensen mee kunnen doen in de wijk.

– MEE, Humanitas en MOgroep werken samen met digitale platforms als zorgvoorelkaar.nl en wehelpen.nl om hun platform in te zetten rondom actief burgerschap en vrijwillige inzet waaronder ook het ondersteunen van mantelzorgers.

– MEE organisaties zetten vrijwilligers in met een beperking en werken samen met ervaringsdeskundigen.

Lees meer op de website www.toekomstagendainformelezorg.nl

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven