Teveel kinderen vallen met zwemles buiten de boot

zwemles

Het kunnen volgen van zwemlessen zou voor ieder kind in Nederland mogelijk moeten zijn, omdat we het hier hebben over veiligheid! Helaas blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn. Er vallen namelijk teveel kinderen met gedragsproblemen en een (licht) verstandelijke beperking buiten de boot met betrekking tot zwemlessen. Ter illustratie: we zijn momenteel in gesprek met een gemeente waar voor meer dan honderd (!) kinderen geen plek is voor aangepaste zwemles! Ruim een derde van deze groep betreft kinderen met autisme. Er zijn daar ook mooie voorbeelden van zwemverenigingen en zwembaden waar deze kinderen wel terecht kunnen voor instructie in kleine groepen, maar er is veel te weinig aanbod. Soms moeten kinderen jaren op de wachtlijst. Daarom gaan we vanuit MEE in gesprek met de gemeente om te zoeken naar oplossingen.

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wil een beter beeld krijgen van de ervaringen van kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsprobleem over zwemlessen, zwemmen en zwemveiligheid. Omdat ze het belangrijk vinden om daarbij ook de mening van ouders en kinderen zelf te horen, hebben ze een enquête uitgezet. De uitkomsten gebruiken ze om te bepalen hoe ze zwemlessen kunnen verbeteren en om te kunnen onderbouwen dat deze doelgroep (extra) aandacht verdient.

Ik vind het een goed idee dat NRZ ouders naar hun mening vraagt. Maar voor ouders met een beperking of ouders die niet zelfredzaam zijn, is het invullen van een enquête niet altijd mogelijk. Daarom vind ik het belangrijk om namens de kinderen met een beperking, vanuit de expertise van MEE, input te leveren met betrekking tot zwemles voor kinderen met een beperking. Als projectleider Sportakkoord bij MEE NL en vanuit mijn praktijkervaring als sportconsulent aangepast sporten/zwemmen denk ik dan ook graag mee om tot oplossingen te komen.

Oorzaken dat kinderen met een beperking geen zwemles krijgen

 • Reguliere zwemlesgroepen, gemiddeld 12 kinderen, zijn te groot voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.
 • Kleinere lesgroepen, waarin meer aandacht is voor kind, kosten meer geld, dit wordt meestal op ouders verhaald.
 • Kinderen die privéles nodig hebben, krijgen een rekening van 30 euro per half uur. Zelfs voor welgestelde ouders is dit een heel hoog bedrag.
 • Ouders die een uitkering hebben en een kind met een beperking, kunnen zwemles in kleinere groepen niet gefinancierd krijgen. De fondsen die er zijn, jeugd sport fonds en fonds kinderhulp, vergoeden kosten van reguliere lessen, niet van extra aandacht groepen.
 • Het inrichten van kleinere groepen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, valt of staat met de goodwill van de zwembadmanager. Vanuit de zwembonden, gemeentes en landelijke exploitanten is hier helaas geen beleid op.
 • Als er al kleinere groepen zijn, worden die als eerste geschrapt, omdat deze groepen niet rendabel zijn. Dit is zeker nu in coronatijd het geval, aangezien de wachtlijsten voor reguliere lessen opgelopen zijn.

Wat moet er veranderen?

 • Landelijke beleid om leren zwemmen voor iedereen mogelijk te maken (bij voorkeur in eigen wijk/gemeente).
 • Financiering hiervan mogelijk maken. Mogelijke oplossingen:
  – Gemeentes betalen huur badwater voor aangepaste zwemgroepen.
  – Voor kinderen met een beperking hogere vergoedingen via het Jeugdsportfonds, zodat zij extra aandacht kunnen krijgen.
 • Daarnaast zal bijscholing van zweminstructeurs op gebied van autisme, adhd, licht verstandelijke beperking etc. er voor moeten zorgen dat meer kinderen in de reguliere zwemlessen kunnen blijven. Echter zal dit niet voor alle kinderen met beperking mogelijk zijn. Er zullen altijd kinderen zijn die aangewezen zijn op kleinere groepen om zwemmen te kunnen leren.

Enquête

Uiteraard deel ik ook graag de enquête. Ouders en kinderen, die ervaring hebben met zwemmen van kinderen met een beperking of gedragsproblemen, al is het langer geleden, kunnen via deze link naar de vragenlijst.

Marjolijn de Boer, projectleider Sportakkoord

 

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven