Subsidietoekenning project Bruggenbouwen Plus

bruggenbouwen plus

Wij zijn verheugd dat wij het project Bruggenbouwen Plus kunnen starten met subsidie van FNO! FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zij willen de kansen vergroten van mensen met een beperking of chronische aandoening om volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen.

Doel van het project
De methode MEE Bruggenbouwen Plus helpt mensen die niet altijd op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving. Bruggenbouwers nemen drempels weg en ondersteunen bij het uitbreiden van de contacten van de persoon met een beperking. Doelen zijn:
• Versterken en activeren van het sociale netwerk
• Uitbreiden van het sociale netwerk (vergroten participatiemogelijkheden)
• Aanleren van (sociale) vaardigheden aan mensen met een beperking zodat de eigen regie toeneemt

Over dit project
MEE Bruggenbouwen Plus is met name gericht op het opschalen en verspreiden van de huidige methodiek MEE Bruggenbouwen in een aangepaste vorm waardoor er op regionaal niveau een nieuwe doelgroep wordt bereikt. In dit project worden de volgende aanpassingen gemaakt om nóg meer mensen met een langdurige beperking te bereiken en te ondersteunen:
• Door middel van het verbreden van het aantal thema’s waarbinnen Bruggenbouwen wordt uitgevoerd, te weten: Sport & Beweging. Daarnaast worden er nieuwe doelgroepen geïncludeerd: Mensen met een psychiatrische beperking en ouderen 55+ met een langdurige beperking.
• Er wordt een participatietraining ontwikkeld voor zowel mensen met een langdurige beperking als voor hun netwerkleden die direct betrokken zijn.
• Er wordt gezorgd voor een landelijke verspreiding van MEE Bruggenbouwen Plus over de rest van Nederland nadat het project eerst in de regio’s van de projectlocaties wordt geïmplementeerd.

Looptijd: 1 juli 2019 – 1 februari 2021
Regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland
Projectleider: Michelle Coenen
Telefoonnummer: 088-6330000
Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven