Start project sensitieve virtuele assistent

logo projectgroep VA klein

 

Het vinden van passende ondersteuning als antwoord op jouw hulp- of zorgvraag. Voor één op de drie burgers blijkt dit een lastige opgave te zijn. De soms complexe organisatie van hulp- en dienstverlening maakt het vinden van de juiste weg naar ondersteuning niet gemakkelijker voor burgers in kwetsbare posities, zoals voor mensen met een lichtverstandelijke beperking, mensen die laaggeletterd zijn of ggz-problematiek ervaren. Het toepassen van Artificial Intelligence (AI) kan voor hen van grote betekenis zijn.

 

Professionals en ervaringsdeskundigen vanuit MEE, experts van Mobile Water en onderzoekers van het Radboudumc en de Tilburg University en ontwerpers van Reframing Studio zijn initiatiefnemers van het project de sensitieve virtuele assistent. Deze innovatieve tool maakt het makkelijker om antwoord te krijgen op vragen op het gebied van mentale- en fysieke gezondheid.
De sensitieve virtuele assistent wijst de zorgvrager, met behulp van AI-technologie, op passende ondersteuning bij ondersteuningsvragen op verschillende leefgebieden.
MEE is een expert op het gebied van ondersteuning van mensen met een beperking. De expertise van Mobile Water is de toepassing van kunstmatige intelligentie op digitale conversaties, specifiek met laaggeletterden. Reframing Studio zet de design thinking-methode Reframing in om tot een innovatie te komen die betekenisvol is voor de toekomstige eindgebruikers.

Ervaringsdeskundigen
Aan het roer van het project staan echter de zogenaamde burgerwetenschappers, ervaringsdeskundigen die verbonden zijn aan de community van ervaringsdeskundigen ErvaarMEE. Vanuit de overtuiging dat een virtuele assistent alleen effectief is als zij gecreëerd wordt vanuit de leefwereld van ervaringsdeskundigen, zijn zij aangesteld als gelijkwaardig partner, co-creator en adviseur van het project.

Baten
De ambitie van het projectconsortium is te onderzoeken of burgers in een kwetsbare positie via digitale interacties met de sensitieve virtuele assistent minder drempels ervaren, makkelijker de weg kunnen vinden in zorg en welzijn, minder overvraagd worden of minder schaamte ervaren bij het vragen van hulp. Met de ontwikkeling van de virtuele assistent is niet alleen de zorgvrager gebaat. De wens is dat gemeentes de gunstige aspecten van de tool ervaren. De automatisering van informatieverstrekking moet gaan leiden tot verhoging van de efficiëntie en de kwaliteitsstandaard van het klantcontact. Als zorgvragers door de sensitieve virtuele assistent snel en gericht verwezen worden naar passende ondersteuning zal dit bovendien leiden tot een reductie van meer kostbare vormen van vraagverduidelijking en informatieverstrekking.

Het samenwerkingsproject
De ontwikkeling van de sensitieve virtuele assistent zal twee jaar in beslag nemen. In augustus start de wetenschappelijk onderzoeker van de universiteit Tilburg fase één van het project. Gemeentes, (branche)organisaties in Zorg en Welzijn en overige geïnteresseerden kunnen de voortgang van de sensitieve virtuele assistent volgen door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

 

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

 

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven