Koploperproject Cliëntondersteuning

Ervaar MEE

Veertien gemeenten waren afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers – Inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’.

Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Binnen het Koploperproject zijn gemeenten aan de slag gegaan met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Het nieuwe rapport biedt niet alleen een terugblik, maar ook een bundeling van ervaringen, inzichten en ambities die gemeenten kunnen gebruiken bij de doorontwikkeling van cliëntondersteuning.

Een conclusie uit het rapport is dat het belangrijk is dat de cliëntondersteuning wordt georganiseerd vanuit de centrale vraag wat cliënten nodig hebben om hun zorg en ondersteuning beter te regelen. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan in de praktijk alleen dan goed geregeld worden als inwoners, lokale organisatie of belangenbehartigers betrokken zijn bij de ontwikkeling.

Verschillen in de lokale aanpak
Het eerste jaar Koploperproject laat zien dat er veel verschillen zijn in de lokale aanpak en dat gemeenten tegen diverse vraagstukken aanlopen. Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoe ze cliëntondersteuning inrichten. ‘We zien dat dit lokale verschillen oplevert, hierdoor ontstaat lokale variëteit wat gevolgen heeft voor de taken van een cliëntondersteuner’ Aldus Anne-Marie van Bergen, projectleider Koploperproject en senior adviseur bij Movisie. ‘Vanuit de Wmo hebben gemeenten de wettelijke opdracht om cliëntondersteuning levensbreed, integraal en gratis aan te bieden aan hun inwoners. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dit rapport bevat geen blauwdruk voor hoe je als gemeente cliëntondersteuning invult. Wel signaleren we vijf overkoepelende thema’s die voor elke gemeente van belang zijn voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning.’

De vijf overkoepelende thema’s zijn:

  • Afbakening cliëntondersteuning
  • Samenwerken in de lokale context
  • Levensbreed en integraal aanbieden
  • Betrekken van cliënten en inwoners
  • Bekendheid en vindbaarheid

‘Ontwikkel cliëntondersteuning op een lerende manier’
Van Bergen geeft een algemene aanbeveling voor gemeenten. “Ontwikkel cliëntondersteuning binnen uw gemeente op een lerende manier, samen met stakeholders en werk met elkaar aan een gemeenschappelijke visie waar de inrichting op aansluit.”

Over het koploperproject
Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van VWS. Het project loopt door tot 2021. Ieder jaar komen er 14 nieuwe koplopergemeenten bij, die een verbeterstap uitvoeren en hun buurgemeenten inspireren. De eruit voortvloeiende inzichten, tools en handvaten worden gedocumenteerd en landelijk verspreid.

Download het rapport www.movisie.nl/cliëntondersteuning

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven