Raad pleit voor vereenvoudiging van regels om schulden te voorkomen

schuldhulpverlening

Hoeveel het er precies zijn is onbekend, maar dat onder de 1,3 miljoen huishoudens met schuldenproblematiek mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) oververtegenwoordigd zijn, is zeker. Deze kwetsbare mensen lopen een extra groot risico op financiële problemen, doordat de maatschappij steeds complexer wordt en van mensen steeds meer zelfstandigheid vereist.
Ook uit het onderzoek van de RVS blijkt dat de samenleving voor steeds meer mensen te ingewikkeld is geworden, waardoor zij een groter risico lopen in de schuldenproblematiek te raken. Een belangrijke aanbeveling die de raad dan ook doet in het rapport “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen” is het eenvoudiger maken van regels.

Verstrikt in een web van regelingen
Pauline Meurs, voorzitter van de RVS: “Mensen met inkomensondersteuning hebben gemiddeld te maken met dertien verschillende regelingen. Veel mensen raken verstrikt in dit web van regelingen die bovendien allemaal een andere kant op wijzen.”

De RVS adviseert de overheid om het toeslagensysteem aan te pakken. Dit kost tijd, maar er zijn volgens de raad ook maatregelen die op de korte termijn al een oplossing kunnen bieden, zoals het direct overmaken van toeslagen naar de organisaties waar de toeslag voor bedoeld is. Meurs: “Zo zou de huurtoeslag meteen naar de wooncorporatie en de zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar moeten worden overgemaakt. Ook moeten altijd individuele oplossingen bij complexe probleemgevallen mogelijk zijn, als het nodig is ook buiten de bestaande regels om. Denk daarbij aan coulanceregelingen.”

Andere aanbevelingen
RVS vindt dat mensen sneller en eenvoudiger toegang tot financiële hulp moeten krijgen, en mensen moeten deze al kunnen inschakelen voordat er sprake is van schuldenproblematiek. Tenslotte pleit de RVS ook voor een heldere zorgplicht van de schuldeisers. ‘De verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven en organisaties om te voorkomen dat mensen schulden krijgen, moet worden versterkt. Denk daarbij aan begrijpelijke communicatie en alertheid op laaggeletterdheid. Of aan het tijdig bieden van hulp of een regeling bij een achterstand in betaling.’

Meer informatie
Zie ook de blog op www.mee.nl ‘Gemeente, laat kwetsbare mensen niet vallen, vereenvoudig de schuldhulpverlening’ 

Gebruikte bron: http://meenederland.m13.mailplus.nl/nct3725737/qiMJDt5wpkfRaqi , daar is ook het RVS-rapport “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen” te downloaden. 

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven