Probleemklant of misverstand?

probleemklant of misverstand

Als hulpverlener, baliemedewerker, onderwijzer of adviseur ga je dagelijks met mensen om. Soms tref je iemand met wie de communicatie heel anders verloopt. En dan ligt onbegrip op de loer. Eén op de zeven mensen communiceert ‘anders’ dan anders, vanwege hun beperking. Maar hoe herken je iemand met een beperking? Hoe communiceer je? Kortom: hoe ga je met deze burgers, cliënten of patiënten om?

MEE Gelderse Poort traint professionals in de zorg, hulpverlening, bedrijfsleven en onderwijs in de omgang met mensen met een beperking, zoals: een lichte verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek.

Waarom nog geen Eerste Hulp bij Onbegrip?
Iedere organisatie, hoe klein of groot ook, hoort te weten hoé om te gaan met (bedrijfs)ongevallen of calamiteiten. Logisch. Maar is het niet nét zo logisch als organisaties weten om te gaan met mensen met een beperking? Dus Grip krijgen op Onbegrip?
Kom op 30 november naar het Symposium Grip op Onbegrip!

Grip op Onbegrip in úw organisatie
In deze regio wonen ruim 130.000 mensen met een lichte verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of psychische problematiek. Vaak zie je dat niet aan de buitenkant. Maar grote kans dat je dagelijks iemand tegenkomt: in de bus, op je werk, aan het loket, in het café of op de sportclub. Mensen met een beperking worden niet altijd goed begrepen, of begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd. Hun beperking maakt dat zij niets aan hun gedrag kunnen doen. Het is aan de ‘anderen’ om zich aan te passen.

Herkennen én omgaan met mensen met een beperking, dát leer je bij MEE Gelderse Poort
Het begint met het herkennen van de beperking en vervolgens weten hoé je moet omgaan met deze groep. Als je dat weet, dan kunnen veel misverstanden worden voorkomen. MEE Gelderse Poort introduceert speciale trainingen voor iedereen die vanuit zijn/haar functie in aanraking komt met publiek:

  • Overheidsdiensten (loket, etc.;)
  • Sociale wijkteams
  • Onderwijs: alle niveaus leerlingen én hun ouders;
  • Kinderopvang;
  • Veiligheidsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel;
  • Zorg: ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen, etc.;
  • Woningcorporaties;
  • Begeleiders bij (sport)verenigingen;
  • Commerciële bedrijven met veel klantcontacten (banken, hypotheekverstrekkers, makelaars, verzekeraars, energie, etc.;
  • Werkgevers met personeel dat binnen de doelgroep valt.

Ervaar LVB en autisme
Hoe houd je je met een verstandelijke beperking of autisme staande in het dagelijks leven?

Trainingen Herkennen en toepassen
Dat iemand met een beperking jou niet begrijpt ligt niet aan hem/haar, maar is een gevolg van zijn/haar beperking!

Thema trainingen
MEE Gelderse Poort ontwikkelt specifieke thema trainingen zoals LVB en schulden en Arbeid: beperking op de werkvloer.

Maatwerk: Incompany trainingen
Heb je te maken met cliënten, patiënten, gasten, bewoners of leerlingen? Je kunt zelf het optimale trainingstraject samenstellen die aansluit op jouw organisatie. De trainingen worden ook inhoudelijk op de leerbehoefte afgestemd.

Bel nú voor een vrijblijvend trainingsadvies MEE Gelderse Poort: 088 633 00 00

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven