Onderzoek impact Covid-19 op LVB-ers en laaggeletterden

Corona onderzoek

Begin september zijn we gestart met het opzetten van het onderzoek naar de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden voor professionals en gemeenten. Hiervoor wordt gekeken naar:

  • in hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd
  • de impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid

MEE Gelderse Poort werkt in samenwerking met AMPHI, GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden, Sterker op eigen benen en Pharos aan het opzetten van dit onderzoek.

Ontwikkelen vragenlijst
Op basis van de vragenlijst van het RIVM en de GGD die de invloed van de coronamaatregelen meet, wordt een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. In samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen wordt de vragenlijst herschreven waardoor deze beter aansluit op de doelgroep. De vragenlijst wordt via het, speciaal voor de doelgroep ontwikkelde, platform Crowdience aangeboden. Hierdoor wordt het invullen van de vragenlijst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. De vragenlijst wordt de komende 1,5 jaar 3 keer uitgezet onder de doelgroep.

Doe mee!
In november kan de vragenlijst voor het eerst ingevuld worden. De vragenlijst kan zelfstandig online ingevuld worden, of samen met een ondersteuner (interviewer). We zijn hiervoor op zoek naar zoveel mogelijk organisaties die willen bijdragen aan het onderzoek door bijvoorbeeld de vragenlijst onder hun cliënten uit te zetten. We komen binnenkort terug met meer informatie en laten weten hoe je mee kunt doen. Vind je het leuk om alvast mee te denken? Neem dan contact op met Kelly Voorn, consulent MEE Gelderse Poort: corona@meegeldersepoort.nl / 088-6330000

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven