Nominatie Pier de Boer-prijs met project Ervaar LVB 18-

Pier de Boer prijs

Eens in de twee jaar reikt SPZ (stichting tot bevordering van de sociaal-pedagogische zorg) een prijs uit aan het beste project dat mensen met een verstandelijke handicap verder helpt: de Pier de Boer-prijs. Steeds staat een ander thema centraal. Met de prijs worden organisaties gestimuleerd om projecten te ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Het thema 2021 is meedoen door leren en werk. MEE Gelderse Poort staat op de shortlist voor de Pier de Boer-prijs 2021 met het project Ervaar LVB 18-. Deze training is tot stand gekomen in samenwerking met Onderwijsgroep Punt Speciaal.

Alle kinderen hebben het recht om gezien en gestimuleerd te worden in hun mogelijkheden en talenten. Ook kinderen functionerend op een licht verstandelijk beperkt niveau. Binnen het Passend Onderwijs is er te weinig bewustzijn bij leerkrachten voor de specifieke leervragen en leerbehoefte van dit type leerling. Niet gezien en erkend worden heeft tot gevolg dat deze leerlingen overvraagd of ondervraagd worden, met als gevolg dat zij al bij de start van hun volwassen leven op diverse manieren vastlopen. De overgang naar werk of dagbesteding stagneert, zelfstandig wonen is een uitdaging, de financiële zelfredzaamheid is onder de maat en de deelname aan vrije tijdsbesteding gebeurt amper.

De training Ervaar LVB 18- levert op een luchtige en nuchtere wijze een bijdrage aan het eerder herkennen en vooral ook het érkennen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking door (aankomende) leerkrachten. Ervaar LVB 18- is een doorontwikkeling van de bestaande workshop Ervaar LVB, die zich vooral richt op het volwassenen leven met een LVB.

Meer over de Pier de Boer-prijs

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven