Nieuwe leden Cliëntenraad gezocht!

Clientenraad

De Cliëntenraad van MEE Gelderse Poort behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten/burgers, die gebruik maken van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz). In onze Raad kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken, die voor uw doelgroep belangrijk zijn.

De Raad geeft MEE Gelderse Poort advies en komt zo op voor de belangen van alle cliënten/burgers die hulp vragen bij de wijkteams. Vanuit de regio Arnhem, Rijk van Nijmegen en Rivierenland zijn cliënten, ouders en direct betrokkenen van cliënten welkom om eens kennis te maken met onze raad.

De Cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over allerlei ontwikkelingen binnen MEE Gelderse Poort, zoals de informatie en voorlichting aan cliënten, de manier waarop u geholpen wordt door het wijkteam, de deskundigheid van de medewerkers, de wachttijden aan de telefoon en de bereikbaarheid. De Raad denkt mee over de veranderende dienstverlening aan mensen met een beperking.

Speerpunten

  • Medezeggenschap, juist op gemeentelijk niveau
  • Privacy van je gehele dossier, dus ook het medische deel
  • Klachtenrecht bij de gemeente over de ondersteuning van het wijkteam
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek

Heeft u interesse, neem dan contact op met Marian van Wel

Cliëntenraad MEE Gelderse Poort
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem
clientenraad@meegeldersepoort.nl

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven