Naasten verstandelijk gehandicapten voelen zich niet gehoord

vacature consulenten

Nulmeting Netwerkgids toont knelpunten relatie zorgvrager en zorgverlener

Naasten van mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek, ervaren de communicatie met zorginstellingen matig tot slecht. Zij ervaren weinig inbreng in het besluitvormingsproces en over het algemeen beoordelen zij de expertise van zorgverleners als beperkt. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

Voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek is het heel lastig om passende zorg te vinden. Om naasten daarbij te helpen, zijn MEE NL en ’s Heeren Loo vorig jaar het project Netwerkgids gestart. Hierbij worden de naasten in hun zoektocht ondersteund door netwerkgidsen. Dit zijn gespecialiseerde cliëntondersteuners, die intensief in gesprek gaan met zorgaanbieders en gebruikmaken van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer heeft nu een nulmeting gedaan naar deze knelpunten en daar een rapport over uitgebracht.

Voor het onderzoek heeft Partoer vragen voorgelegd aan de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten, die bij het project betrokken zijn en met de netwerkgidsen zelf. Uit het onderzoek kwam een aantal duidelijke knelpunten naar voren: behalve dat naasten de communicatie met zorginstellingen als matig tot slecht ervaren, vinden ze ook dat ze te weinig inbreng hebben in het besluitvormingsproces en beoordelen zij de expertise van zorgverleners in het algemeen als beperkt. De bevindingen uit het onderzoek nemen MEE NL en ’s Heeren Loo mee in het project Netwerkgids.

Netwerkgids draagt bij aan betere oplossingen
Om de naasten van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek goed te kunnen helpen is het erg belangrijk om goed naar hen te luisteren, blijkt uit het onderzoek. En ook om buiten de kaders van het huidige zorgstelsel te denken. De zorgvraag moet altijd het uitgangspunt zijn. De nulmeting laat zien dat naasten samen met een netwerkgids goede oplossingen kunnen bedenken. De naasten merken daarbij dat de netwerkgids de situatie op een professionelere manier aanpakt en deuren opent, die zij zelf niet open krijgen. Bovendien geeft het gevoel gesteund te worden rust.

Over project Netwerkgids
Het project Netwerkgids is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en MEE NL. De Netwerkgids is er voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met het vinden van passende zorg. We zoeken samen met cliënten en naasten naar passende oplossingen. Dit project is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS (één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning). Ieder(in) steunt het project en kijkt mee.

Over ’s Heeren Loo
‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking of andere beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we mensen verder. www.sheerenloo.nl

Over MEE en MEE NL
MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. www.mee.nl

Over Ieder(in)
Belangenorganisatie Ieder(in) werkt met en namens 230 organisaties van mensen met een (verstandelijke) beperking of chronische aandoening aan de versterking van hun inbreng en rechtspositie
www.iederin.nl

 

 

 

 

 

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven