Moedige Dialoog deelnemers ervaren een verstandelijke beperking

online leerprogramma

In het Moedige Dialoog café ervaren werkgevers een verstandelijke beperking

Naar schatting wonen in Nederland 2,3 miljoen mensen met een IQ lager dan 85. Dit is een grote groep, die extra risico loopt op schuldenproblematiek. Ze hebben vaker dan anderen onvoldoende kennis en vaardigheden om goed met geld te kunnen omgaan. Ook laten zij zich in het algemeen makkelijker verleiden tot onverantwoorde uitgaven. Daarbij komt dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) niet altijd het vermogen hebben om de consequenties van hun handelen te overzien.

Mensen met een LVB hebben vaker dan andere groepen te maken met schuldhulpverlening. Om hen adequaat te kunnen begeleiden is het essentieel dat schuldhulpverleners weten hoe ze op de juiste manier met deze kwetsbare mensen omgaan. Belangrijk daarbij is dat ze de signalen, die kunnen duiden op een LVB weten te herkennen.

Inzicht in hoe het is om een LVB te hebben
Tijdens het Moedige Dialoog café in Groningen op 23 november nam een trainer van MEE de aanwezige professionals mee in het ervaringscircuit LVB. De deelnemers kregen hiermee inzicht in hoe het is als de samenleving te complex voor je is om aansluiting te kunnen vinden. En wat het met je doet als de communicatie niet op jouw niveau aansluit en je daardoor belangrijke informatie mist. Ook leerden ze signalen herkennen, die mogelijk op een LVB kunnen wijzen, en kregen ze praktische tips voor het omgaan en communiceren met mensen met een LVB. Deelnemers reageerden enthousiast: “Het is lekker interactief, zelf ervaren doet veel”. Ook was er verbazing over “dat er een zintuig uitgaat bij teveel prikkels.”

Wat zijn Moedige Dialoog bijeenkomsten?
In het hele land worden Moedige Dialoog bijeenkomsten georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten rondom het thema financiële zelfredzaamheid. Moedige Dialoog is een organisatie, die lokale netwerken opzet waarin vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken, met focus op educatie, preventie en vroegsignalering.

Lokale Moedige Dialoog-projecten van MEE
MEE werkt in vier verschillende lokale projecten samen met de Moedige Dialoog: behalve in Groningen, ook in Apeldoorn, Nijmegen en Rijswijk. In deze plaatsen worden in deze winter Moedige Dialoog activiteiten georganiseerd, waarbij MEE en de Moedige Dialoog netwerken aan deelnemers kennis aanreiken voor het voorkomen en/of aanpakken van schuldenproblematiek bij jongeren en volwassenen met een LVB.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven