Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven opgericht

vereniging ouderinitiatieven

De ongeveer 200 Ouderinitiatieven voor mensen met een beperking en/of autisme in Nederland gaan zich bundelen in een landelijke vereniging. Deze zomer is de Landelijke Vereniging van Ouder-Initiatieven (LVOI) daarvoor opgericht die in november haar eerste ledenvergadering zal houden. Bij een Ouderinitiatief kiezen ouders en verwanten er bewust voor om de eigen regie bij wonen en zorg voor hun familielid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te behouden door deze zelf te organiseren en zorg in te kopen bij een zorgpartner, veelal met een persoonsgebonden budget (PGB).

Nieuwe en veranderende regelgeving
De aanleiding voor de oprichting is mede gelegen in het sterk wisselende overheidsbeleid dat op deze initiatieven voor behoud van eigen regie in de zorg afkomt. Zo dreigt in het kader van de Wet Langdurige Zorg veel nieuwe wetgeving voor deze kleinschalige, non-profit instellingen van toepassing te worden waarvan het de vraag is of dat wel nodig is. Ook zijn er initiatieven waarvan de zorg nu vanuit gemeentelijke gelden (Beschermd Wonen) ingekocht wordt en waarvan het de bedoeling is dat die financiering de komende jaren deels wel of deels niet wordt overgeheveld naar het regionale zorgkantoor.

De LVOI wil zich sterk gaan maken voor adequate wetgeving zonder bureaucratie en onnodige lastendruk voor gebruikers.

Lerend Netwerk
Veel van deze Ouderinitiatieven bestaan al meer dan tien jaar.  Er is veel behoefte bij de initiatieven om van elkaar te leren bij het opzetten maar ook bij het bestendigen ervan als bijvoorbeeld de ouders het bestuur van het ouderinitiatief na tal van jaren overdragen aan de broer/zus/verwante van de bewoner. In het kader van het VWS-programma ‘Volwaardig Leven’ wordt samen met kennisinstituut Vilans een landelijk Lerend Netwerk van initiatieven opgezet. In november zal dit digitale netwerk gepresenteerd gaan worden.

Ledenvergadering
De eerste ledenvergadering van de LVOI wordt gehouden op 28 november a.s. waar tevens het eerste bestuur zal worden gekozen. Op de website van de LVOI (www.ouderinitiatieven.nl) kunnen initiatieven zich aanmelden als lid zodat zij ook deel kunnen gaan nemen aan de ledenvergadering in november.

Bron: persbericht LVOI

 

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven