Is zelfstandig wonen voor jou een probleem? Laat het weten!

zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen kan ingewikkeld zijn. Zeker als je een beperking, psychische problemen of een chronische ziekte hebt. Wil je vertellen over jouw ervaringen hiermee? Doe dan mee met de meldactie ‘Zelfstandig wonen’. Zo help je mee om wonen voor jongeren met een beperking makkelijker te maken.

Haast iedere jongere wil op een gegeven moment een plek voor zichzelf. Dat kan een eigen woning zijn maar ook een kleinschalige woonvorm. Maar om op jezelf te kunnen wonen, heb je geld nodig en soms ook begeleiding om die grote stap te kunnen zetten. Verder heb je misschien een aangepaste woning nodig of speciale ondersteuning. Dat alles kan het lastig maken – of zelfs onmogelijk – om zelfstandig te gaan wonen.

En ook als je al wel op jezelf woont, kan je tegen de nodige problemen aanlopen. Soms is het bijvoorbeeld lastig om een woningaanpassing te krijgen. Of je voelt je bijvoorbeeld ongelukkig omdat je in een onveilige buurt woont of omdat je veel te ver van familie of bekenden zit. En als je wilt verhuizen, lukt dat soms niet omdat er geen geschikte woningen zijn.

Voorbeelden van vragen
De meldactie is bedoeld om goed in beeld te krijgen waar je als jongere tegen aanloopt als je zelfstandig woont of dat wilt gaan doen. Dus wordt er bijvoorbeeld gevraagd of je voldoende geld hebt om zelfstandig te wonen. En als je al zelfstandig woont, zijn er vragen over de woning zelf en de ondersteuning die je krijgt. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook vragen over de buurt waar je woont en de bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen,

Hieronder kun je een vragenlijst invullen om jouw woonervaringen te melden. Een groot deel van de vragenlijst is voor alle leeftijden bedoeld. Daarnaast zijn er vragen speciaal voor jongeren. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wie organiseert deze actie?
De meldactie wordt georganiseerd door Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF. Dit zijn organisaties die opkomen voor mensen met een beperking, voor mensen met psychische problemen en voor chronisch zieken. De organisaties gebruiken de meldactie om politici te laten zien dat er zaken moeten veranderen.

Vul de digitale vragenlijst ‘Help mee de woonsituatie voor jongeren te verbeteren’ in.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven