Inzet overheid op preventie mag niet vrijblijvend zijn

preventie

Om daadwerkelijk effect te hebben moeten levensstijlprogramma’s jarenlang worden volgehouden. Daar is structureel overheidsbudget voor nodig. Voor de volgende kabinetsperiode is nog geen financiële steun afgesproken voor de partijen die de preventieprogramma’s uitvoeren.

Op initiatief van de SER heeft een brede maatschappelijke coalitie van zo’n twintig organisaties, waaronder MEE NL, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze het belang van langdurige structurele overheidsfinanciering voor preventie onderstrepen.

Download de brief van de Initiatiefgroep Preventieakkoord

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord werd in 2018 gesloten tussen 70 partijen. In de volgende kabinetsperiode loopt de financiering van dat akkoord af. De initiatieven van die 70 partijen hebben een brede maatschappelijke beweging op gang gebracht. Die beweging verdient lange tijd financiële steun. Daarom pleit de Initiatiefgroep Preventieakkoord nu voor structurele financiering van preventie.

Toekomstig preventiebeleid

Het preventieakkoord heeft sinds 2018 een stevige impuls aan preventie gegeven. Maar er is meer nodig. Preventie wordt de komende decennia alleen maar belangrijker. In een volgende kabinetsperiode vraagt het preventiebeleid om andere thema’s, structurele financiering, heldere verantwoordelijkheden en minder vrijblijvendheid. De Initiatiefgroep Preventieakkoord bereidt voorstellen voor het volgend kabinet voor. De voorstellen zullen rond de verkiezingen van maart worden gepresenteerd.

Corona

De coronacrisis onderstreept nog maar eens het grote belang van preventie. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen meer risico om ernstig ziek te worden als zij besmet zijn met COVID-19. De coronacrisis heeft ook een grote impact op de mentale gezondheid. Dat legt een groot beslag op de zorg. Preventie zorgt voor weerbare en vitale mensen, voor wie minder zorg achteraf hoeft te worden georganiseerd.

Bron: website SER

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven