Inzet netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

netwerkgids

Voor een groep mensen is een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de pilot ‘Netwerkgids’.

De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek duurt vaak meerdere jaren. Dit leidt vaak tot verslechtering, escalatie van gedrag, stress en wanhoop bij naasten, mede door verminderende communicatie met zorgaanbieders en een afnemend vertrouwen in de zorg.

Met het project ‘Netwerkgids’ onderzoeken MEE, ’s Heeren Loo en Ieder(in) hoe deze problemen structureel kunnen worden opgelost. Daarbij worden gespecialiseerde cliëntondersteuners ingezet: netwerkgidsen. Zij ondersteunen cliënten en hun naasten in hun zoektocht naar passende zorg. De 1-meting van het project waaraan vijftig mensen hebben deelgenomen, laat zien dat zij baat hebben bij de ondersteuning door een netwerkgids. 30% van de cliënten heeft inmiddels een passende (zorg)plek gevonden. Van de naasten ervaart 60% meer rust door de inzet van de netwerkgids en 57% vindt dat de communicatie met zorgverleners in positieve zin is veranderd. Meer dan de helft heeft weer meer vertrouwen in de zorg. Naasten ervaren daarnaast dat ze weer ruimte hebben in hun dagelijks leven en dat ze meer toekomen aan het onderhouden van sociale contacten.

Inzet netwerkgidsen helaas noodzakelijk
Ageeth Ouwehand, bestuurder ’s Heeren Loo: “We zijn ervan overtuigd dat ondersteuning door een netwerkgids het welbevinden van deze mensen en hun naasten ten goede komt én zal zorgen voor een vermindering van zorgkosten voor deze groep. Aan de andere kant is het erg jammer dat het zorgstelsel in Nederland zo ingewikkeld is dat netwerkgidsen überhaupt nodig zijn.”

Yvon van Houdt, directeur MEE NL: “We zien dat netwerkgidsen echt een toegevoegde waarde bieden. Ze helpen mensen met het formuleren van hun (zorg)vraag, verbeteren de communicatie met zorgaanbieders en bedenken én realiseren innovatieve oplossingen. Daarnaast zien we ook aandachtspunten, vooral binnen het zorgstelsel. Zo blijkt dat er nog veel óver cliënten, en veel minder vaak mét cliënten of hun naasten wordt gesproken. Ook merken netwerkgidsen helaas dat zij meer bereiken bij zorgaanbieders dan als ouders zelf de contacten onderhouden. Het grootste aandachtspunt voor deze doelgroep is echter een structureel tekort aan passende (zorg)plekken.”

De resultaten van de 1-meting zijn samengevat en gevisualiseerd in een Factsheet eenmeting Netwerkgidsen.

Project Netwerkgids
Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en – indien gewenst – een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en knelpunten voor hen oplost.
  2. Voor knelpunten in zorg en dienstverlening worden oplossingen in kaart gebracht.
  3. Er wordt een rapportage opgesteld met de knelpunten, de oplossingen en/of verbeter-voorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

Het project is gestart met vijftig cliënten in vier regio’s: Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noordwest-Nederland en Groot Emaus (regio Ermelo). Inmiddels zijn al zo’n 80 mensen ondersteund binnen het project. Het loopt van mei 2019 tot en met december 2022 en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten. Ieder(in) steunt en toetst dit project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven