Goede begeleiding maakt onbeperkt sporten mogelijk

onbeperkt sporten mogelijk

E-learning traint professionals
Sport en bewegen draagt voor mensen met een beperking bij aan de kwaliteit van leven. Ze lopen daarbij echter vaak tegen belemmeringen aan, maar met de juiste ondersteuning en begeleiding wordt sport ook voor hen toegankelijk. Samenwerkende organisaties hebben binnen het programma ‘Grenzeloos Actief’ een e-learning ontwikkeld, die professionals traint om mensen met een beperking te begeleiden naar sport en beweging.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking en organisaties, die sportaanbod voor deze doelgroep aanbieden, elkaar moeilijk kunnen vinden. Ook is er vaak sprake van praktische belemmeringen om mee te kunnen doen aan sport- en beweegactiviteiten, zoals vervoer, de toegankelijkheid van gebouwen en de juiste ondersteuning en begeleiding. Het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12, NISB/SOS, NOC*NSF en MEE NL hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld om sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen: ‘Grenzeloos actief’. Hierin wordt gebruikgemaakt van regionale en lokale netwerken om te zorgen dat sport beter bereikbaar wordt.

Begeleiden naar passend sportaanbod in de buurt
De e-learning ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking’ is gericht op het begeleiden en doorgeleiden van mensen met een beperking naar passend sport- of beweegaanbod. Hij is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de wijk, die in relatie staan tot mensen met een beperking, zoals medewerkers van sociale teams, buurtsportcoaches, beweegcoaches, welzijnsmedewerkers, cliëntondersteuners en praktijkondersteuners. Dankzij subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de e-learning tot 1 augustus tegen een sterk gereduceerd tarief van €27,50 worden aangeboden. Meer informatie vindt u op www.mee.nl/trainingen.

Over MEE en MEE NL
MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. MEE is dagelijks actief voor meer dan 300 gemeenten en werkgevers en is daarmee de participatiepartner voor inclusief ondernemen en beleidsondersteuning. Met de MEE Academie zet MEE in op het bevorderen van kennis bij professionals en organisaties op het gebied van herkennen en omgaan met mensen met een beperking.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven