Gespecialiseerde cliëntondersteuning werkt!

netwerkgids

MEE werkt samen met ’s Heeren Loo aan de pilot Netwerkgids. De Netwerkgids is er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met het vinden van passende zorg. De netwerkgids zoekt samen met cliënten en naasten naar passende oplossingen. De pilot Netwerkgids is onderdeel van programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS en één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuning. En deze pilots blijken goed te werken! Dat wordt duidelijk uit een rapport dat onderzoeksbureau DSP heeft gepubliceerd.

Meerwaarde gespecialiseerde cliëntondersteuning aangetoond
De ondersteuning die naasten en mensen met een beperking krijgen vanuit de pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning werkt en heeft meerwaarde; vooral op de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Ook lijken de maatschappelijke opbrengsten fors hoger te zijn dan de kosten.

Overkoepelend onderzoek
Eerder al hebben de vijf pilots, waaronder de pilot Netwerkgids, onderzoek laten doen naar de effecten van de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Door onderzoeksbureau DSP is nu, op basis van die rapporten, onderzoek gedaan naar de totale effecten. Daarvoor is de ervaring van ongeveer 450 mensen met een beperking en hun naasten gebruikt.

Zolang als nodig
Uit de analyse van DSP blijkt dat de geboden ondersteuning in de verschillende pilots grotendeels vergelijkbaar is. Wel zijn er kleine verschillen vanwege de specifieke kenmerken per pilot. Ook blijkt dat de benodigde ondersteuning zo lang als nodig is wordt aangeboden, en dat er veel meer aandacht is voor naasten. Op deze twee punten wijkt de ondersteuning in de pilots af van de reguliere cliëntondersteuning. Het zorgt ervoor dat cliënt en naaste zich ontlast voelen en voorkomt bovendien onnodige (zorg)kosten.

Hoe past gespecialiseerde ondersteuning in het bestaande aanbod?
Uit de pilots blijkt de meerwaarde van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Deze kan volgens de onderzoekers op twee manieren worden ingezet:

  1. Preventief: om opeenstapeling van problemen te voorkomen,
  2. Bij urgente en/of complexe problemen, bij escalaties en overbelasting.

Gespecialiseerde cliëntondersteuning kan dan worden toegevoegd aan het bestaande aanbod van cliëntondersteuning Wmo en Wlz.

Borgen van gespecialiseerde cliëntondersteuning nu het doel
Sander Olsthoorn, projectleider Netwerkgids bij MEE NL: “Met deze analyse worden de conclusies uit de rapporten over het project Netwerkgids bevestigd: cliënten en naasten voelen zich veel beter gesteund en er worden door inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuners onnodige zorgkosten voorkomen. Deze positieve effecten vragen om een structurele borging van deze vorm van cliëntondersteuning.”

Download hier het DSP rapport ‘Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten’

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven