Evaluatie Actieprogramma Verward Gedrag

evaluatie verward gedrag

Vanuit het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw, zijn meer dan 500 lokale en regionale projecten gefinancierd om de aanpak voor personen met verward of onbegrepen gedrag te verbeteren. Erasmus Universiteit is vanuit ZonMw gevraagd het Actieprogramma Verward Gedrag te evalueren.
Het doel van deze centrale evaluatie was om inzicht te krijgen in welke goede ontwikkelingen in de regio’s tot stand zijn gekomen en in hoeverre deze ontwikkelingen zijn geborgd en verspreid.

Wickedness
De eerste fase van de evaluatie laat zien dat de aanpak van verward gedrag gezien kan worden als een gelaagd en complex, oftewel een wicked, probleem. Deze wickedness is het resultaat van een groot aantal betrokkenen die verschillende en soms tegenstrijdige visies hebben op het probleem en hoe het opgelost zou moeten worden. Betrokkenen vinden echter manieren om met deze wickedness om te gaan.

Verschillende perspectieven
In de tweede fase van de evaluatie onderzoeken we de mechanismen die een goede omgang met het probleem versterken. We kijken hiervoor vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk. Vanuit het perspectief van personen met verward / onbegrepen gedrag en naasten, het perspectief van beleidsmakers en managers, maatschappelijk perspectief en het perspectief van professionals op de werkvloer.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven