Eerste Hulp bij Onbegrip: herkennen van en omgaan met (psychische) beperkingen

eerste hulp bij onbegrip

De komende twee jaar geven Pro Persona Preventie (voorheen Indigo) en MEE Gelderse Poort gratis trainingen ‘Eerste hulp bij Onbegrip’ aan beroepskrachten en inwoners/vrijwilligers in de regio Gelderland-Zuid.

Begrip en handvatten
De deskundigheidsbevorderende trainingen zijn gericht op het vergroten van begrip en het bieden van handelingsperspectief in de omgang met mensen met psychische problemen of een beperking. Zoals bijvoorbeeld: wat doe ik als mijn buurvrouw somber en angstig is en niet meer de deur uit durft? Of hoe breng ik iemand in veiligheid? In de training krijgen mensen handvatten zodat zij weten wat ze kunnen doen en hoe ze iemand aan kunnen spreken. Ook leren zij meer over de verschillende beperkingen.

Destigmatisering en normalisering
Doel van de trainingen is om bij te dragen aan destigmatisering en normalisering van GGZ problemen en het hebben van een beperking door te zorgen dat psychische problemen en beperkingen beter herkend en bespreekbaar worden. Dit wordt steeds belangrijker omdat er steeds meer mensen met een psychiatrische achtergrond in wijken en dorpen zelfstandig wonen. Hoe eerder iemand, zoals bijvoorbeeld een wijkbewoner of vrijwilliger, iets signaleert des te sneller je het op kunt lossen.
Onze ambitie is 1% van de bevolking te trainen!

Trainingsaanbod
In de training Mental Health First Aid (MHFA) leer je om Eerste Hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. Deze training is er ook voor jongeren: Youth MHFA.
De training LVB & Communicatie laat zien hoe je herkent dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft en hoe je hiermee om kunt gaan.

In de training Ontwa(a)r Verward Gedrag leer je theorie en praktijk over autisme, niet-aangeboren hersenletsel en een licht verstandelijke beperking.

Moeilijk dingen makkelijk uitleggen maakt je bewust van taal en je taalgebruik en je leert aan te sluiten bij de persoon met wie je te maken hebt.

Voor meer informatie, een overzicht van alle trainingen en aanmelden:
Planning trainingen Eerste Hulp bij Onbegrip – APP5 Nijmegen

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven