Alarmerende zorgen over kwetsbare jongeren in coronatijd

kwetsbare jongeren

De coronacrisis treft kwetsbare jongeren extra hard. Ten opzichte van dit voorjaar zijn de zorgen van professionals over hen toegenomen. Dat blijkt uit de ‘Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in coronatijd (II)’ die MEE NL publiceerde. Er zijn vooral zorgen over het wegvallen van dagstructuur, het sociale isolement en psychische klachten.

De ‘Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in Coronatijd (II)‘ is een vervolg op de rapportage van april 2020, tijdens de eerste coronagolf. Op 21 november 2020, precies 7 maanden later, zette MEE NL opnieuw een vragenlijst uit onder professionals in de jeugdzorg, met als insteek: ‘Hoe gaat het nu met jou?’. Het doel was om signalen op te halen over kwetsbare jongeren en over de beleving van de professionals bij hun eigen werk. MEE NL heeft de resultaten vergeleken met de eerste uitvraag.

Belangrijkste zorgen van professionals

Aan de tweede meting namen 575 professionals deel. Uit de Signaleringsrapportage blijkt dat 76% van hen zich zorgen maakt over het wegvallen van dagstructuur bij kwetsbare jongeren. Dat was in april 59%. In hun beleving is het sociale isolement sterk toegenomen (van 27 naar 71%), evenals de psychische klachten: eenzaamheid, agressie, depressie, suïcidegedachten (van 28 naar 67%). Andere zorgen zijn de veiligheid thuis (van 48 naar 61%), het onvoldoende in beeld zijn van jongeren (54%) en het toekomstperspectief, door het missen van school en geen goede aansluiting op de arbeidsmarkt (van 10 naar 35%).

Werk van professionals lastiger

Professionals geven aan dat corona hun werk lastiger maakt. Dat komt onder meer omdat de situatie bij jongeren op afstand moeilijker is te peilen (53%) en dat het lastig is om een relatie op te bouwen met nieuwe cliënten. Ook het weinige contact met collega’s wordt lastig gevonden, evenals het ontbreken van face-to-face-contact. De hele dag achter de computer kost veel energie.

Oplossingen voor de begeleiding

Professionals hebben oplossingen gevonden om jongeren op afstand te begeleiden. Ze maken meer gebruik van beeldbellen (van 45 naar 76%) en appen (van 14 naar 62%). Ook geven meer professionals aan dat ze meer contactmomenten hebben (van 17 naar 39%). Meer professionals wandelen op anderhalve meter met cliënten (van 9 naar 37%). Ze stimuleren hen om in beweging te blijven (van 5 naar 26%). Ook maken ze vaker een schema voor dagstructuur (van 4 naar 24%). Ouders worden extra betrokken (van 2 naar 26%) en 37% betrekt leraren en andere zorgverleners bij gesprekken. Vond dit voorjaar nog 24% de digitalisering een goede ontwikkeling, eind november was dat 76%. Ze geven aan behoefte te hebben aan bijscholing. Bovendien kost het werk meer energie.

Heldere informatie over vaccinatieprogramma

Yvon van Houdt, directeur MEE NL: “We kunnen spreken van alarmerende zorgen over kwetsbare jongeren in coronatijd. Daar moet dus meer aandacht voor komen, en wel op korte termijn. Om te beginnen met het vaccinatieprogramma. Jongeren moeten heldere informatie krijgen over vaccineren, zodat onzekerheden worden weggenomen en zij het gesprek hierover op een goede manier kunnen voeren met hun naasten.”

Download hier het rapport Kwetsbare jongeren in Coronatijd(II)

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven