Aandacht voor betere positionering cliëntondersteuning in beleid jeugdbescherming

beleid jeugbescherming

MEE NL reageert op gezamenlijke toekomstscenario VWS, JenV en VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario.

Het huidige systeem van jeugdbescherming is complex en knelt. JenV, VWS en VNG willen de jeugdbescherming daarom effectiever en slimmer organiseren. In het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ wordt een nieuwe structuur voorgesteld om de afstand tussen de hulpverlening en het gezin kleiner te maken door de oprichting van lokale teams met één vast aanspreekpunt. Dit is een stap in de goede richting naar een structuur, die uitgaat van de behoefte van gezinnen en die het vertrouwen ondersteunt.

Onmisbare schakel voor vertrouwen in overheid
In haar reactie op het Toekomstscenario schrijft MEE NL blij te zijn met de expliciete aandacht voor cliëntondersteuning. Vanuit cliëntperspectief is onafhankelijke cliëntondersteuning een onmisbare schakel bij het (herstellen van) vertrouwen. De doelgroep kampt vaak met wantrouwen richting overheidsinstanties. Tegelijkertijd ziet MEE NL de positionering en beperkte inzet van cliëntondersteuning als een gemiste kans.

Cliëntondersteuning naast het gezin
MEE NL pleit ervoor onafhankelijke cliëntondersteuning te positioneren naast het gezin. Een onafhankelijke cliëntondersteuner handelt in het belang van het gezin, versterkt de eigen regie, kan als ‘vertaler’ de complexe zorg- en ondersteuningswereld begrijpelijk maken en is zo een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen te herstellen.

Positionering cliëntondersteuning bij kind- en jeugdzorg

Betere benutting cliëntondersteuning bij jeugdbescherming
Om onafhankelijke cliëntondersteuning bij kind- en jeugdbescherming beter te benutten, komt MEE NL met de volgende concrete voorstellen:

  1. Alle gezinnen met zorg- en hulpvragen worden aan het begin van het proces, liefst door gemeenten, actief in contact gebracht met een onafhankelijk cliëntondersteuner.
  2. Het gezin behoudt hierdoor zelf de regie. Een onafhankelijk cliëntondersteuner is preventief vanaf het begin betrokken bij de zoektocht naar de passende zorg- en hulpverlening door het lokale team en blijft gedurende het proces naast het gezin staan.
  3. Deze cliëntondersteuner versterkt het gezin zelf, alsmede het sociaal netwerk en steunsysteem. Zo wordt de eigen regie versterkt.
  4. De cliëntondersteuner werkt tot slot domeinoverstijgend en levensbreed. Hierdoor hebben het gezin en hun naasten één vertrouwd aanspreekpunt, die zowel preventief als kortdurend ondersteunt, bijvoorbeeld door het meebewegen van het voorliggëende veld naar andere vormen van specialistischere zorg.

Download hier de Inbreng MEE NL Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming (pdf).

Naar de beleidsnota Toekomstscenario Kind- en Jeugdbescherming.

Terug naar nieuws

Meer nieuws of op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief
Naar boven